Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjo funkcijos:
– padėti mokiniui (mokinių grupei) įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
– paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant;
– padėti perskaityti ar perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi;
– padėti užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą;
– atlikti kitą su ugdymu(si), savitvarka susijusią veiklą;
– vykdyti mokytojo, kuriam padeda, socialinio pedagogo, logopedo ir kitų specialistų nurodymus;
– padėti mokytojui pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą;
– teikti informaciją mokinių, su kuriais dirba, tėvams (globėjams, rūpintojams).

MOKYTOJO PADĖJĖJO DARBO LAIKAS

Mokytojo padėjėja Aldona Šilerienė

125 kab.

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.30–14.00 12.30–13.00
Antradienis 8.30–14.00 12.30–13.00
Trečiadienis 8.00–15.30 12.30–13.00
Ketvirtadienis 9.00–16.00 12.30–13.00
Penktadienis 9.00–14.00 12.30–13.00

 

Comments are closed.