Duomenų saugumas internete

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtas gaires, kurios skirtos vaikams ir paaugliams, kaip apsaugoti savo asmens duomenis internete.

https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/20_zingsniu_gaires%20vaikams%20ir%20paaugliams%202023(1).pdf