Europos kalbų diena

Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjui skaičiuojant naujuosius mokslo metus, pasikvietėme kolegas trumpos atokvėpio minutės, kad ir vėl galėtume susitikti per Europos kalbų dieną. Labai džiaugiamės, kad popietės metu mokytojai  mielai sutiko dalyvauti konkursuose, atspėdami šalį, kuriai atstovavo įvairių metodinių grupių nariai, pasipuošę tam tikros  šalies dominuojančių tautinių drabužių spalvomis. Daug nuoširdžių šypsenų ir smagaus juoko sukėlė dar viena iš užduočių pritaikius Erazmus+ mokymus ( lifto metodą ). O užduotis buvo štai kokia: įsivaizduokite, kad lifte susitinkate gimnazijos vadovą ir labai labai norite dirbti toje  mokykloje. Tačiau jūs turite tik 45 sekundes tam, kad sudarytumėte gerą įspūdį mokyklos vadovybei ir būtumėte priimta(-s). Renginio pabaigoje kiekviena metodinė grupė buvo apdovanota ne tik aplodismentais, gera nuotaika,  bet ir gardžia šokolado plytele.

Ir vėl lauksime  susitikimų kitą rugsėjį. Ačiū visiems už aktyvų dalyvavimą!

Užsienio kalbų metodinės grupės vardu straipsnį parengė

 anglų kalbos mokytoja ekspertė Dalia Bražinskienė