PRAKTINIO PILIETIŠKUMO IR GYNYBOS ĮGŪDŽIŲ KURSAS (PGĮK) I GIMNAZIJOS KLASIŲ  MOKINIAMS

Saugumo situacijos Europoje pasikeitimas išryškino išgyvenimo pagrindų, bendrosios saugos, gebėjimo suteikti pirmąją medicininę pagalbą reikšmę. Kiekvienam iš mūsų svarbu žinoti, kaip elgtis ekstremalių situacijų ar karinio konflikto metu.

Siekiant, kad mokiniai įgytų gebėjimų veikti praktiškai, buvo rengiami mokymai, kurių metu jie buvo mokomi tinkamai elgtis ir išvengti pavojaus gyvybei bei sveikatai ekstremalių situacijų atveju, suteikti pirmąją pagalbą ištikus nelaimei ir kt.

Šie mokymai organizuojami vadovaujantis 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-586, 35 punkte ir jo papunkčiuose išdėstytomis nuostatomis.

Mokymus įgyvendina Lietuvos šaulių sąjungos specialistai, bendradarbiaudami su mokyklomis.

Mokymai Vilniaus Gabijos gimnazijoje vyko 2024 m. balandžio 8-10 dienomis. Įvadinę pamoką apie pilietiškumą vedė karo istorikas, skautas, politikas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Valdas Rakutis.

PGĮK turinį sudaro 21 val. teorinių ir praktinių užsiėmimų apie pilietiškumą, išgyvenimo pagrindus, šaudybą ir ginkluotę, bendrąją saugą, pirmąją medicinos pagalbą, elgesį žygio metu. Mokiniai, dalyvavę mokymuose, žygyje ir sėkmingai atlikę skirtas užduotis, gavo kursų baigimą patirtinančius pažymėjimus.

Informaciją parengė L. Stašauskienė