Apie „STEBIU–VERTINU–AUGU“ projektą

„STEBIU–VERTINU–AUGU“

SUTARTIES NR. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000080124

TERMINAS: 18 mėn. nuo 2022-09-01 iki 2024-02-29

Projekto koordinatorė: anglų kalbos mokytoja ekspertė J. Antanavičienė

Projekto tikslai:

  1. Plėtoti mokytojų profesinį tobulėjimą stebėti ir vertinti mokinių asmeninę pažangą ir pasiekimus, taikant naujas technologijas ir novatoriškus mokymo metodus bei ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją.

Rezultatas: mokytojai ves pamokas partnerių mokyklose ir išbandys pažangos vertinimo gaires, formas, metodus. Dalinsis patirtimi apie mokinių pažangos vertinimą.  Susistemins informaciją, kaip ta pati mokinių asmeninės pažangos ir pasiekimų stebėjimo ir vertinimo metodika veikia skirtingose kultūrinėse terpėse Bulgarijoje, Graikijoje, Lietuvoje. Pritaikys naujas technologijas, atrinks geriausiai veikiančius inovatyvius mokymo metodus, kurie stiprins mokinių motyvaciją mokytis. Gerės mokymosi ir mokymo kokybė. Tobulės mokinių mokymosi kompetencija bei mokytojų gebėjimas naudotis naujomis technologijomis (Eduka, Google docs). Bus pasidalinta patirtimi ir medžiaga su mokyklos mokytojais, kad kolegos galėtų taikyti pažangos vertinimo metodiką savo pamokose.

  1. Mokytojų užsienio kalbų kompetencijos tobulinimas.

Rezultatas: diskusijų su kolegomis partneriais  metu aptars inovatyvius mokinių asmeninės pažangos ir pasiekimų stebėjimo bei vertinimo būdus, metodus, priemones. Kolegos išbandys pasiūlytus metodus savo dalyko pamokose. Kolegos pateiks grįžtamąjį ryšį. Bus sukurtos mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų vertinimo formos lietuvių kalba ir partnerių užsienio kalba. Vyks sklaida Lietuvos mokyklose.

*Dotacijos gavėjas gali viešinti Projekto rezultatus naudodamasis „Erasmus+“ projektų rezultatų platforma (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects) pagal joje pateiktus nurodymus.

VEIKLA / DATA MOKYKLA PARTNERĖ VIETOVĖ / ŠALIS DALYVAUJANČIŲJŲ  MOKYTOJŲ SKAIČIUS
Pamokų vedimas

(TEA-01 Teaching or training assignments)

2022 m.  lapkritis/gruodis

5o IMERISIO GYMNASIO EYOSMOU THESSALONIKIS

 

Kentriki Makedonia / EVOSMOS THESSALONIKI

GRAIKIJA

 

5
Pamokų vedimas

(TEA-02 Teaching or training assignments)

2023 m. vasaris/kovas

Sredno obshtoobrazovateln o uchilishte Dimitar Blagoev

 

Варна (Varna) / Провадия

BULGARIJA

5
Mokymosi kursai

(CRS-01 Courses and training)

GRAIKIJA 2
Mokymosi kursai

(CRS-02 Courses and training)

PORTUGALIJA 2
Mokymosi kursai

(CRS-03 Courses and training)

SUOMIJA 2

Informaciją parengė L. Stašauskienė