Klasių vadovų metodinė grupė

Agnė Padvaiskienė, I gimnazijos klasių koordinatorė

Giedrė Misiukevičienė, II gimnazijos klasių koordinatorė

Laura Stašauskienė, III gimnazijos klasių koordinatorė

Jūratė Skomantienė, IV gimnazijos klasių koordinatorė

 

 

KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS KOMPETENCIJA

 

  • Telkti klasės vadovus gimnazijos veiklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, švietimo politikai vykdyti.
  • Koordinuoti klasės vadovo veiklos priemonių plano rengimą orientuojantis į socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą.
  • Inicijuoti klasių vadovų bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.
  • Padėti teikiant metodinę bei informacinę pagalbą naujai priimtiems klasių vadovams vykdyti klasės vadovo funkcijas.
  • Atlikti einamaisiais mokslo metais vykdomo giliojo veiklos įsivertinimo srities analizę pagal grupės veiklą (tikslus, uždavinius, įgyvendinimo priemones) ir bendradarbiauja šiuo klausimu su veiklos įsivertinimo grupe.