PAGALBOS SPECIALISTAI

 

Psichologė

Karolina Jočbalytė

280 kab.

Kreipkis, jei kyla sunkumų mokantis,  nesutari su draugais, pykstiesi su tėvais ar mokytojais, kamuoja nerimas, depresija, stresas, jauti baimę, jei nori geriau pažinti savo asmenybės bruožus, sunku apsispręsti dėl profesijos ar kitais gyvenimo klausimais,  jautiesi vienišas, nemylimas, tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Konsultacijos yra konfidencialios.

Užeik pertraukos metu, po pamokų, rašyk TAMO pranešiu, el. paštu karolina.jocbalyte@vilnius.eu

 

 

 Socialinė pedagogė

Karolina Grigaliūnaitė

2831 kab.

Kreipkis, jei kyla bendravimo su bendraamžiais, mokytojais sunkumų, patiri patyčias ar smurtą mokykloje ar namų aplinkoje, nori sužinoti apie jaunimo organizacijas, tiesiog jautiesi blogai ar nežinai, kaip pasielgti ir pan.

Užeik pertraukos metu, po pamokų, rašyk TAMO pranešimu, el. paštu karolina.grigaliunaite@vilnius.eu

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

116 kab.

Kreipkis, jei nori pasitarti dėl asmens higienos, susirgai mokykloje,  prireikė pirmosios pagalbos tau ar draugui, pasitarti dėl sveikatos stiprinimo.

Užeik pertraukos metu, po pamokų, rašyk TAMO pranešimu.