PAGALBOS SPECIALISTAI

Psichologės:

Šarūnė Vienė

Dovilė Židonienė

 

2831,  280 kab.

Kreipkis, jei kyla sunkumų mokantis, sunku sutarti su draugais, tėvais ar mokytojais. Taip pat, jei kamuoja nemalonūs jausmai: nerimas, depresija, stresas, vienišumas, pyktis, liūdesys ar kt. Gali kreiptis ir tuomet, jei nori geriau pažinti savo asmenybės bruožus, sunku apsispręsti dėl profesijos, kitais gyvenimo klausimais, ar tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Konsultacijos yra konfidencialios.

Užeik pertraukos metu, po pamokų, rašyk TAMO pranešiu, el. paštu sarune.viene@vilnius.eu, dovile.zidoniene@vilnius.eu

Socialinis pedagogas

Vitalijus Pagarielovas

281 kab.

Kreipkis, jei kyla bendravimo su bendraamžiais, mokytojais sunkumų, patiri patyčias ar smurtą mokykloje ar namų aplinkoje, nori sužinoti apie jaunimo organizacijas, tiesiog jautiesi blogai ar nežinai, kaip pasielgti ir pan.

Užeik pertraukos metu, po pamokų, rašyk TAMO pranešimu, el. paštu vitatalijus.pagarielovas@vilnius.eu

Mokytojo padėjėja

Julija Jevdokimova

Dirba su specialiųjų poreikių mokiniu grupe, bendradarbiauja su mokytoju, klasės auklėtoju, pagalbos mokiniui specialistais.

julija.jevdokimova@vilnius.eu

Karjeros specialistė

Diana Stanevičienė

Šarūnė Vienė

2831kab.

 

Kreipkis, jei nori geriau pažinti savo asmenybės bruožus, sunku apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo ir karjeros kelio, nori daugiau sužinoti apie studijas.

Užeik pertraukos metu, po pamokų, rašyk TAMO pranešiu, el. paštu dovile.zidoniene@vilnius.eu

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Lina Kulytė

125 kab.

Kreipkis, jei nori pasitarti dėl asmens higienos, pasitarti dėl sveikatos stiprinimo.