NUO GEGUŽĖS 25 D. MOKINIŲ UGDYMAS TĘSIAMAS NUOTOLINIU BŪDU

1–4 klasių mokiniams nuotolinės pamokos vyks iki 2020 m. gegužės 29 d., iki birželio 5 d. vyks konsultacijos mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo ir / ar aukštesniojo lygmens.

5–8, I–III gimnazijos klasių mokiniams nuotolinės pamokos vyks iki 2020 m. birželio 12 d., iki birželio 19 d. vyks konsultacijos mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo ir / ar aukštesniojo lygmens.

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Dėl ugdymo proceso pabaigos:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga
1–4 2020-05-29
5–8 2020-06-12
I–III gimnazijos 2020-06-12
IV gimnazijos 2020-05-22

Dėl II pusmečio trukmės:

Klasė II pusmetis
1–4 2020-01-27–2020-05-29
5–8 2020-01-27–2020-06-12
I–III gimnazijos 2020-01-27–2020-06-12
IV gimnazijos 2020-01-27–2020-05-22

Dėl vasaros atostogų trukmės:

Pradžia Pabaiga
Vasaros atostogos 1–4 klasės 2020-06-01 2020-08-31
5–8, I–III gimnazijos 2020-06-15 2020-08-31

DĖL VADOVĖLIŲ IR IŠ BIBLIOTEKOS PAIMTŲ KNYGŲ GRĄŽINIMO

1. 1–4 klasių mokiniai visus jiems išduotus vadovėlius ir iš bibliotekos paimtas knygas grąžina savo klasių mokytojoms (tikslesnę informaciją pateiks mokytojas).

2. 5–12 klasių mokiniai vadovėlius grąžina klasių vadovams, o iš bibliotekos paimtas knygas grąžina į biblioteką.

3. Primename, kad grąžinami vadovėliai turi būti sutvarkyti (ištrinti, suklijuoti) ir nuimtas aplankalas, kiekvieno grąžinamo vadovėlio gale turi būti nurodyta mokinio vardas, pavardė, klasė ir mokslo metai.

 


DĖL UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu remiantis Vilniaus Gabijos gimnazijos nuotolinio mokymosi taisyklėmis, kurios išsiųstos atskiroms bendruomenės grupėms (mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) TAMO pranešimu.
Mokymo(si) procesui bus naudojama ir popierinis (vadovėliai / pratybų sąsiuviniai, knygos, kt.), ir skaitmeninis turinys.
Mokymo(si) procesas vyks virtualiai per TAMO dienyną, bus išnaudojamos kitos virtualios aplinkos, organizuojamos virtualios pamokos, konsultuojama online, naudojamos skaitmeninės priemonės.
Pamokos vyks pagal tos dienos pamokų tvarkaraštį.
Mokytojai kiekvieną savaitę pateiks informaciją, kaip vyks atitinkamo dalyko mokymas(is).
Prašome mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų kiekvieną darbo dieną pasitikrinti pranešimus TAMO dienyne.
Karantino laikotarpiu mokiniai į gimnazijos patalpas neįleidžiami. Prašome griežtai laikytis karantinui keliamų reikalavimų. SAUGOKIME SAVE IR KITUS.
Kilus klausimams, neaiškumams, kreipkitės į mokytojus, klasės vadovus, pagalbos mokiniui specialistus, mokyklos vadovybę TAMO pranešimu, elektroniniu paštu, telefonu.
Skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja gimnazijos IKT inžinierius Modestas Pajarskas el. paštu pajarskiukas@gmail.com, TAMO dienyno pranešimu, telefonu +370 603 06232 (8.00 – 17.00 val.).

NEŽINOJIMAS, NERIMAS, ABEJOJIMAS VIRS ATRADIMAIS.
NUOTOLINIS MOKYMASIS – SAVARANKIŠKUMO, SAVIUGDOS PAMOKOMIS.
DRĄSOS VEIKTI, KLAUSTI, KLYSTI IR KEISTIS!

 


DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJĄ

Prašome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 22 d. Nr. 1-367 sprendimu „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Vilniaus Gabijos gimnaziją“.

Parengtos Vilniaus Gabijos gimnazijos reorganizavimo sąlygos.
Aprašas 2020 m. kovo 7 d. buvo paskelbtas  „Lietuvos ryte“. Suinteresuoti asmenys su gimnazijos reorganizavimo sąlygomis turi teisę susipažinti gimnazijos svetainėje.

Paskelbtas SPRENDIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO.


 

Dėl priėmimo į Vilniaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas „DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKO PATVIRTINIMO“
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS
DĖL VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJŲ
Informacija dėl priėmimo į Vilniaus Gabijos gimnaziją

 

Naujienos

I vieta konkurse „Diktanto meistras“

2017 12 21

Vilniaus miesto pradinių klasių diktanto konkurse „Diktanto meistras“ 4 d klasės mokinė Milda Burdaitė užėmė pirmąją vietą. Ją paruošė mokytoja D. Sabulienė.

Projektas „Atkurtai Lietuvai 100“

2017 12 21

2017 m. spalio – gruodžio mėnesiais 4 klasių mokiniai vykdė projektą „Atkurtai Lietuvai 100“. Mokiniai rinko medžiagą apie svarbiausius Lietuvos įvykius, pasidalijo surinkta informacija su savo klasės draugais, aplankė Valdovų rūmus, dalyvavo edukacinėje pamokoje „Mūsų Vytis“. Gruodžio 13 dieną buvo organizuota 4 klasių mokinių viktorina. Projekto fotografijos

Jaunučių chorų festivalis „Šviesa“

2017 12 21

Gabijos jaunučių choras, kuriam vadovauja mokytoja Lijana Kupstienė, jau šeštą kartą dalyvavo jaunučių chorų festivalyje „Šviesa“. Festivalis subūrė 12 Vilniaus miesto jaunučių chorų iš įvairių mokyklų. Skaityti plačiau

Prevencinė veikla

2017 12 19

PREVENCINĖ PASKAITA „ATSAKOMYBĖ UŽ NEPILNAMEČIŲ PADARYTUS TEISĖS PAŽEIDIMUS“

Akademiniai pasiekimai

2017 12 19

Tarptautinis matematikos konkursas EUKLIDAS

7 klasių mokinių dailės darbų paroda „RANKOS ATSPAUDAS“

2017 12 19

Rankų atspaudai paplito anks¬tyvojo paleolito pabaigoje. Šiuo apeiginiu ženklu, reiškiančiu AŠ ESU, žmogus pažymėdavo savo buvimą tam tikroje vietoje. Galbūt jis siejosi su iniciacija, nes randama daugybė vaikų ir paauglių rankų atspaudų, ypač jų daug buvo rasta Altamyros (Ispanija) ir Lasko (Prancūzija) urvuose. Skaityti plačiau

Kalėdinė dailės darbų paroda „SAPNŲ GAUDYKLĖ IR 2018 METŲ TALISMANAS“

2017 12 19

Sapnų gaudyklės idėja gimė indėnų anišabų gentyje. Genčių išminčiai ieškojo būdų sustabdyti gąsdinančius sapnus. Sapnų gaudyklės atsirado, kai vyriausias anišabų genties šamanas pamatė viziją – voratinklį lankelyje, prie kurio buvo prikibusi plunksna ir karoliukas. Tokia vizija reiškė, kad voratinklis, plunksna ir karoliukas blogus sapnus praleis, o gerieji sapnai bus sugauti. Skaityti plačiau

Šauniausias šeštokas

2017 12 19

Gruodžio 8 dieną mokyklos aktų salėje vyko tradicinis šeštų klasių renginys „Šauniausias šeštokas“, kurio metu 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e klasių mokiniai pristatė savo talentus. Smagu ir įdomu buvo žiūrėti į šeštokus, šokančius, grojančius, vaidinančius, pristatančius savo dailės kūrinius ir rodančius įvairius kūrybinius sugebėjimus. Šis renginys nuotaikingai pradėjo kalėdinių renginių mokykloje maratoną. Pasibaigus puikiems pasirodymams visų klasių dalyviai buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis. Renginio fotografijos

Išvyka į spektaklį „Atžalynas“

2017 12 19

Gruodžio 10 dieną 6 c ir 7 d klasių mokiniai su klasių vadovėmis Laura Kaziliūniene ir Danguole Narečioniene vyko į Nacionalinio dramos teatro spektaklį „Atžalynas“. Tai režisieriaus Jono Vaitkaus spektaklis, pastatytas pagal poeto, dramaturgo, vertėjo Kazio Binkio (1893 – 1942) dramą „Atžalynas“. Tai drama, skirta „jaunimui, kurio amžiaus sąvoka labai plati – maždaug nuo 12 iki 60 metų amžiaus ir daugiau”. (Kazys Binkis) Skaityti plačiau

Laisva darbi vieta

2017 12 18

Pradinių klasių mokytojas

Akademiniai pasiekimai

2017 12 14

Meninio skaitymo konkurso rezultatai

Žmogaus teisių dienai skirtas renginys

2017 12 14

Skaityti čia

Padėka mokytojai

2017 12 14

Padėka mokytojai L. Kaziliūnienei už dalyvavimą kūrybinėse dirbtuvėse

Gabių mokinių klubo renginiai

2017 12 14

Gabių mokinių klubo gimtadienio šventė

Floristinių darbų konkursas „Žiemos švenčių belaukiant“

2017 12 14

Po kelerių metų pertraukos šiemet vėl atgimė kalėdinis floristinių darbų konkursas. Šiemet jis vyko Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Buvo kviečiami dalyvauti V–XII klasių moksleiviai bei kolegijų studentai. Išbandyti savo gebėjimus susirinko apie 60 dalyvių, mūsų gimnaziją atstovavo 8 b klasės mokinė Adelė Černiauskaitė. Skaityti plačiau

Sporto pasiekimai

2017 12 12

Pašilaičių bendruomenės tinklinio ir krepšinio 3×3 turnyrai

Dailės parodos

2017 12 11

8 klasių ir I gimnazijos klasių mokinių dailės darbų paroda „KALĖDŲ EGLĖ“ II gimnazijos klasių tapybos darbų paroda „SENAMIESČIO PANORAMA“

Padėka mokytojai

2017 12 11

Padėka mokytojai A. Mockuvienei už mokinių paruošimą tarptautiniam piešinių konkursui „Tėvynės labui“

Meniniai pasiekimai

2017 12 11

TARPTAUTINIS MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS „TĖVYNĖS LABUI“

„Gyvoji biblioteka“

2017 12 10

Knygos gali būti gyvos

Puslapis 24 iš 34
1 22 23 24 25 26 34

Naujienos

I vieta konkurse „Diktanto meistras“

2017 12 21

Vilniaus miesto pradinių klasių diktanto konkurse „Diktanto meistras“ 4 d klasės mokinė Milda Burdaitė užėmė pirmąją vietą. Ją paruošė mokytoja D. Sabulienė.

Projektas „Atkurtai Lietuvai 100“

2017 12 21

2017 m. spalio – gruodžio mėnesiais 4 klasių mokiniai vykdė projektą „Atkurtai Lietuvai 100“. Mokiniai rinko medžiagą apie svarbiausius Lietuvos įvykius, pasidalijo surinkta informacija su savo klasės draugais, aplankė Valdovų rūmus, dalyvavo edukacinėje pamokoje „Mūsų Vytis“. Gruodžio 13 dieną buvo organizuota 4 klasių mokinių viktorina. Projekto fotografijos

Jaunučių chorų festivalis „Šviesa“

2017 12 21

Gabijos jaunučių choras, kuriam vadovauja mokytoja Lijana Kupstienė, jau šeštą kartą dalyvavo jaunučių chorų festivalyje „Šviesa“. Festivalis subūrė 12 Vilniaus miesto jaunučių chorų iš įvairių mokyklų. Skaityti plačiau

Prevencinė veikla

2017 12 19

PREVENCINĖ PASKAITA „ATSAKOMYBĖ UŽ NEPILNAMEČIŲ PADARYTUS TEISĖS PAŽEIDIMUS“

Akademiniai pasiekimai

2017 12 19

Tarptautinis matematikos konkursas EUKLIDAS

7 klasių mokinių dailės darbų paroda „RANKOS ATSPAUDAS“

2017 12 19

Rankų atspaudai paplito anks¬tyvojo paleolito pabaigoje. Šiuo apeiginiu ženklu, reiškiančiu AŠ ESU, žmogus pažymėdavo savo buvimą tam tikroje vietoje. Galbūt jis siejosi su iniciacija, nes randama daugybė vaikų ir paauglių rankų atspaudų, ypač jų daug buvo rasta Altamyros (Ispanija) ir Lasko (Prancūzija) urvuose. Skaityti plačiau

Kalėdinė dailės darbų paroda „SAPNŲ GAUDYKLĖ IR 2018 METŲ TALISMANAS“

2017 12 19

Sapnų gaudyklės idėja gimė indėnų anišabų gentyje. Genčių išminčiai ieškojo būdų sustabdyti gąsdinančius sapnus. Sapnų gaudyklės atsirado, kai vyriausias anišabų genties šamanas pamatė viziją – voratinklį lankelyje, prie kurio buvo prikibusi plunksna ir karoliukas. Tokia vizija reiškė, kad voratinklis, plunksna ir karoliukas blogus sapnus praleis, o gerieji sapnai bus sugauti. Skaityti plačiau

Šauniausias šeštokas

2017 12 19

Gruodžio 8 dieną mokyklos aktų salėje vyko tradicinis šeštų klasių renginys „Šauniausias šeštokas“, kurio metu 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e klasių mokiniai pristatė savo talentus. Smagu ir įdomu buvo žiūrėti į šeštokus, šokančius, grojančius, vaidinančius, pristatančius savo dailės kūrinius ir rodančius įvairius kūrybinius sugebėjimus. Šis renginys nuotaikingai pradėjo kalėdinių renginių mokykloje maratoną. Pasibaigus puikiems pasirodymams visų klasių dalyviai buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis. Renginio fotografijos

Išvyka į spektaklį „Atžalynas“

2017 12 19

Gruodžio 10 dieną 6 c ir 7 d klasių mokiniai su klasių vadovėmis Laura Kaziliūniene ir Danguole Narečioniene vyko į Nacionalinio dramos teatro spektaklį „Atžalynas“. Tai režisieriaus Jono Vaitkaus spektaklis, pastatytas pagal poeto, dramaturgo, vertėjo Kazio Binkio (1893 – 1942) dramą „Atžalynas“. Tai drama, skirta „jaunimui, kurio amžiaus sąvoka labai plati – maždaug nuo 12 iki 60 metų amžiaus ir daugiau”. (Kazys Binkis) Skaityti plačiau

Laisva darbi vieta

2017 12 18

Pradinių klasių mokytojas

Akademiniai pasiekimai

2017 12 14

Meninio skaitymo konkurso rezultatai

Žmogaus teisių dienai skirtas renginys

2017 12 14

Skaityti čia

Padėka mokytojai

2017 12 14

Padėka mokytojai L. Kaziliūnienei už dalyvavimą kūrybinėse dirbtuvėse

Gabių mokinių klubo renginiai

2017 12 14

Gabių mokinių klubo gimtadienio šventė

Floristinių darbų konkursas „Žiemos švenčių belaukiant“

2017 12 14

Po kelerių metų pertraukos šiemet vėl atgimė kalėdinis floristinių darbų konkursas. Šiemet jis vyko Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Buvo kviečiami dalyvauti V–XII klasių moksleiviai bei kolegijų studentai. Išbandyti savo gebėjimus susirinko apie 60 dalyvių, mūsų gimnaziją atstovavo 8 b klasės mokinė Adelė Černiauskaitė. Skaityti plačiau

Sporto pasiekimai

2017 12 12

Pašilaičių bendruomenės tinklinio ir krepšinio 3×3 turnyrai

Dailės parodos

2017 12 11

8 klasių ir I gimnazijos klasių mokinių dailės darbų paroda „KALĖDŲ EGLĖ“ II gimnazijos klasių tapybos darbų paroda „SENAMIESČIO PANORAMA“

Padėka mokytojai

2017 12 11

Padėka mokytojai A. Mockuvienei už mokinių paruošimą tarptautiniam piešinių konkursui „Tėvynės labui“

Meniniai pasiekimai

2017 12 11

TARPTAUTINIS MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS „TĖVYNĖS LABUI“

„Gyvoji biblioteka“

2017 12 10

Knygos gali būti gyvos