PRIĖMIMO TVARKA

Š. m. kovo 1 d. prasideda priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas.

Vilniaus Gabijos gimnazijoje priimami mokiniai į I–IV (9–12) gimnazijos klases.

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021–2022 m. m.

Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Vilniaus Gabijos gimnazijos priėmimo komisija ir darbo grafikas

Daugiau informacijos Priėmimo tvarka

 


NUOTOLINIS UGDYMAS

NUO GEGUŽĖS 3 D. Į GIMNAZIJĄ GRĮŽTA ABITURIENTAI

Daugiau informacijos: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/nuo-pirmadienio-abiturientai-grizta-i-mokyklas-kokiu-taisykliu-turi-buti-laikomasi

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 m. balandžio 29 d. Nr. V-987) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/00085e31a92311eb98ccba226c8a14d7

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl konsultacijų ir egzaminų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo pakeitimo“ (2021 m. balandžio 29 d. Nr. V-989) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01feaff2a92311eb98ccba226c8a14d7

Informuojame, nuo 2021 m. sausio 6 d. gimnazijoje ugdymo procesas tęsiamas nuotoliniu būdu.

Daugiau informacijos skelbiama Nuotolinis ugdymas.

 


COVID 19 PREVENCIJA

Informacija skelbiama adresu https://gabijos.lt/covid-19-prevencija/.

Naujienos

Mieli abiturientai,

2021 02 11

Ištrūkote. Ištrūkote iš fizinės Gabijos gimnazijos erdvės, tačiau esate su mumis. Ir šią galimybę turite dar 100 dienų. Gyvenimo paradoksalumas. O gal galimybė… Galimybė įtvirtinti savarankiškumo, atsakomybės, pareigos temas, kad siekiamybė virstų realybe. Kitų žodžius, mintis, mokytojų aiškinimus nusineša laikas, bet pačių išspręsta lygtis, nesvarbu kad, kaip pasakytų Vytautas Mačernis, „su begale nežinomųjų“, tampa savastimi. Ir 36 privalomų autorių biografijos ilgainiui virs viena, pačia svarbiausia – Jūsų biografija, kurią linkiu nepaversti abstrakčia geometrine tiese, nes tiesus kaip liniuotė kelias yra dažniausiai nuobodus – jis nekuria istorijos. Bet jei vyksta reakcijos, lūžiai, jei sprendžiate problemas ir mąstote apie pasekmes, gyvenimas įgauna Plačiau

VIEŠOJO KALBĖJIMO KONKURSO ANGLŲ KALBA LAIMĖTOJAS

2021 02 11

2021 m. vasario 9 d. nuotoliniu būdu vyko I–IV gimnazijos klasių viešojo kalbėjimo konkursas anglų kalba tema „The best route to change engages all voices“. Džiaugiamės puikiomis mokinių kalbomis ir dėkojame už dalyvavimą. Konkursą laimėjo IV E klasės mokinė Patricija. Sveikiname ir linkime Patricijai sėkmės atstovaujant gimnazijai nacionaliniame konkurse 2021 m. kovo 12 d.

KURIAME SAUGŲ INTERNETĄ KARTU

2021 02 11

Kasmet pirmąjį vasario antradienį Europos komisijos iniciatyva Europos Sąjungos šalyse minima Saugesnio interneto diena. Minint pasaulinę Saugesnio interneto dieną prisidedame prie saugesnio ir švaresnio interneto kūrimo. Siekis – supratingumas, kad šalia visų gerų dalykų virtualioje erdvėje yra ir kita, tamsioji interneto pusė – žalingas turinys, neapykantos kurstymas, melagingos informacijos pateikimas, asmeninių duomenų panaudojimas ir kita. Nuotoliniu būdu su gimnazistais jungiamės prie LRT transliuojamo renginio „Kuriame saugų internetą kartu“, kurį organizavo Nacionalinė švietimo agentūra, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba. Diskusijos metu pagilinome žinias saugaus interneto klausimais. Po diskusijos gimnazistai atliko kūrybinio mąstymo užduotį – kūrė plakatus ir pagilino žinias, ko reikėtų Plačiau

Naujienos

Mieli abiturientai,

2021 02 11

Ištrūkote. Ištrūkote iš fizinės Gabijos gimnazijos erdvės, tačiau esate su mumis. Ir šią galimybę turite dar 100 dienų. Gyvenimo paradoksalumas. O gal galimybė… Galimybė įtvirtinti savarankiškumo, atsakomybės, pareigos temas, kad siekiamybė virstų realybe. Kitų žodžius, mintis, mokytojų aiškinimus nusineša laikas, bet pačių išspręsta lygtis, nesvarbu kad, kaip pasakytų Vytautas Mačernis, „su begale nežinomųjų“, tampa savastimi. Ir 36 privalomų autorių biografijos ilgainiui virs viena, pačia svarbiausia – Jūsų biografija, kurią linkiu nepaversti abstrakčia geometrine tiese, nes tiesus kaip liniuotė kelias yra dažniausiai nuobodus – jis nekuria istorijos. Bet jei vyksta reakcijos, lūžiai, jei sprendžiate problemas ir mąstote apie pasekmes, gyvenimas įgauna Plačiau

VIEŠOJO KALBĖJIMO KONKURSO ANGLŲ KALBA LAIMĖTOJAS

2021 02 11

2021 m. vasario 9 d. nuotoliniu būdu vyko I–IV gimnazijos klasių viešojo kalbėjimo konkursas anglų kalba tema „The best route to change engages all voices“. Džiaugiamės puikiomis mokinių kalbomis ir dėkojame už dalyvavimą. Konkursą laimėjo IV E klasės mokinė Patricija. Sveikiname ir linkime Patricijai sėkmės atstovaujant gimnazijai nacionaliniame konkurse 2021 m. kovo 12 d.

KURIAME SAUGŲ INTERNETĄ KARTU

2021 02 11

Kasmet pirmąjį vasario antradienį Europos komisijos iniciatyva Europos Sąjungos šalyse minima Saugesnio interneto diena. Minint pasaulinę Saugesnio interneto dieną prisidedame prie saugesnio ir švaresnio interneto kūrimo. Siekis – supratingumas, kad šalia visų gerų dalykų virtualioje erdvėje yra ir kita, tamsioji interneto pusė – žalingas turinys, neapykantos kurstymas, melagingos informacijos pateikimas, asmeninių duomenų panaudojimas ir kita. Nuotoliniu būdu su gimnazistais jungiamės prie LRT transliuojamo renginio „Kuriame saugų internetą kartu“, kurį organizavo Nacionalinė švietimo agentūra, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba. Diskusijos metu pagilinome žinias saugaus interneto klausimais. Po diskusijos gimnazistai atliko kūrybinio mąstymo užduotį – kūrė plakatus ir pagilino žinias, ko reikėtų Plačiau