Lietuvos ir Airijos projektas

Antradienis

Mes pasitikome svečius iš Airijos mūsų gimnazijoje. Papasakojome jiems apie mūsų  mokyklą  ir pakvietėme susipažinti su ja  ekskursijos metu. Mūsų svečiai turėjo galimybę dalyvauti keliose pamokose. Vėliau visi išvykome į užsienio reikalų ministeriją, kur  susitikome su viceministru Egidijumi Meilūnu, turėjome įspūdingą pokalbį, kurio metu  keli mokiniai iš abiejų mokyklų laimėjo prizus už atsakymus į klausimus. Mokytojams buvo įteikti įspūdingi suvenyrai su žodžiais „Lietuvių kalbos ambasadoriai“. Vėliau mums buvo papasakota ir suteikta galimybė pasivaikščioti po užsienio reikalų ministeriją.

Pasibaigus šiam vizitui, keliavome pasivaikščioti po Vilniaus žymiausias vietas, senamiestį. Diena pasibaigė pietumis picerijoje „Bonocosi“, kalbant ir spėliojant mįsles.

Tuesday

We welcomed guests from Ireland at Gabijos Gymnasium. We had a presentation about our school and then we gave a tour around it. Our guests participated in a few lessons. Later we went to the Ministry of Foreign Affairs and got a wonderful opportunity to meet  the Vice-Minister Egidijus Meilūnas and take a look around the Ministry. A few students from both schools  were given  prizes for their answers to the questions.  The teachers received impressive souvenirs with the words „Ambassadors of the Lithuanian Language“. Later we were taken on the excursion around the Minsitry of Foreign Affairs.

https://gabijos.lt/2022/10/23/sveciu-is-airijos-vizitas


PROJEKTO KELIONĖ Į AIRIJĄ

Gegužės 2–6 dienomis vyko Erasmus+ projekto „Tackling Educational Disadvantage and promoting inclusion through celebrating culture language and heritage in our schools with a specific emphasis on STEM subjects – Science, Technology, Engineering and Maths“, projekto Nr.2019-1-IE01-KA229-051396-2, mobilumo veiklos Monachane, Airijoje. Per šias kelias dienas moksleiviai susipažino su šalies istorija ir papročiais, perprato vietinių gyventojų būdą, bendravo su Beech Hill College mokiniais ir pasigrožėjo airiška gamta ir atmosfera. Projekto dalyviai ypač teigiamai aprašo gyventojų šilumą ir svetingumą, džiaugiasi užmezgę naujas pažintis ir praplėtę akiratį šios kelionės dėka.

https://gabijos.lt/2022/05/13/erasmus-projekto-kelione-i-airija/


VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS IR AIRIJOS BEECH HILL COLLEGE ERASMUS+ PROJEKTO VEIKLOS LIETUVOJE

Lapkričio 15–19 dienomis Vilniaus Gabijos gimnazijos vienuoliktokai su Airijos Beech Hill College mokiniais dalyvavo tarptautinio Erasmus+ projekto „Tackling educational disadvantage and promoting inclusion through celebrating culture language and heritage in our schools with a specific emphasis on stem subjects – science, technology, engineering and maths“ veiklose Lietuvoje. Šį kartą svečiai buvo sutikti ne nuotoliniu būdu, o gyvai. Direktorė Vilija Klimavičienė šiltai priėmė svečius bei įteikė jiems lauktuvių, o motyvuojančius žodžius tarė Airijos ambasados atstovas – David Martin Conway. Tą pačią dieną įvyko ir technologijų pamoka, kurią vedė mokytoja Laura Stašauskienė. Pamokos metu buvo pristatytos lietuvių tautos amatų ir suvenyrų gaminimo tradicijos, o bendruomeniškumą tarp kultūrų skatino „draugystės“ apyrankių pynimas.

https://gabijos.lt/2021/12/05/vilniaus-gabijos-gimnazijos-ir-airijos-beech-hill-college-erasmus-projekto-veiklos-lietuvoje/


PASISEMKIME GERŲ EMOCIJŲ IŠ PROJEKTE DALYVAUJANČIŲ MOKINIŲ

Vilniaus Gabijos gimnazijos dešimtokai kartu su Airijos Beech Hill College mokiniais kovo mėnesį nuoširdžiai dalijosi mintimis ir nuotraukomis „TwinSpace“ puslapyje. Mokiniai diskutavo, kas jiems suteikia laimės karantino laikotarpiu. Savo mintis lietuviai rašė anglų kalba, o mokiniai iš svetur – lietuvių kalba. Apžvelgę diskusijos rezultatus mokiniai patys padarė išvadą, jog didžiausią laimę jiems teikia paprasti dalykai: šeima, pasivaikščiojimai, sportas, šokiai, muzika bei skaitymas. Ši patirtis visiems suteikė gerų emocijų, todėl skatiname ir Gabijos gimnazijos bendruomenę pasisemti idėjų.

https://gabijos.lt/2021/03/30/pasisemkime-geru-emociju-is-projekte-dalyvaujanciu-mokiniu/


NUOTOLINIO MOKYMOSI LIETUVOJE IR AIRIJOJE PRIVALUMAI BEI TRŪKUMAI

Vasario mėnesį Vilniaus Gabijos gimnazijos mokiniai kartu su Airijos Monahano mokyklos partneriais dalyvavo nuotolinėse diskusijose E-twinning platformoje Digital Learning in Lithuania and in Ireland, pateikdami savo nuomonę apie skaitmeninio / nuotolinio mokymosi privalumus ir trūkumus.

Pagrindiniai argumentai už mokymąsi nuotoliniu būdu , dėl kurių buvo abipusiai pritarta,  tai:

 • mokymąsis pasiekiamas iš bet kokios vietos;
 • mokytis yra ramiau;
 • galima šiek tiek ilgiau pamiegoti;
 • ilgesnės pertraukos;
 • mažiau streso;
 • nereikia kuprinių;
 • patogiau.

Apibendrinant argumentus prieš nuotolinį mokymąsi paminėta tai, kad:

 • mažiau sportuojama ar judama;
 • neigiamai veikia ilgai trunkanti  kūno padėtis sėdint;
 • trūksta motyvacijos;
 • kartais aplinka trukdo sutelkti dėmesį;
 • trūksta tikro bendravimo;
 • silpsta regėjimas;
 • kartais stringa internetas.

Visą apibendrintą informaciją anglų kalba Vilniaus Gabijos gimnazijos  mokiniai pateikė skaidrėse E-twinning platformoje.

Projekto koordinatoriai ir vykdytojai Vilniaus Gabijos gimnazijoje Dalia Bražinskienė, Agnė Padvaiskienė.


VIRTUALUS LIETUVOS IR AIRIJOS PROJEKTO KOORDINATORIŲ SUSITIKIMAS

Kovo 3 dieną įvyko Lietuvos ir Airijos projekto koordinatorių ir vykdytojų virtualus susitikimas E-twinning platformoje dėl tolimesnių projekto veiklų. Buvo tartasi dėl susitikimo su įvairių dalykų mokytojais pasidalinant patirtimi apie geriausius mokymosi metodus ir kaip vykdyti vizitus, numatytus projekto programoje. Dėl pasaulyje susidariusios Covid-19 pandemijos situacijos, kuri apriboja mobilumą ir institucijų veiklą, nutarta kreiptis į Nacionalines agentūras dėl projekto pratęsimo iki 2022 metų pabaigos.

Projekto koordinatoriai ir vykdytojai Vilniaus Gabijos gimnazijoje Dalia Bražinskienė, Agnė Padvaiskienė.


VIRTUALUS PASITARIMAS DĖL PROJEKTO VEIKLOS SU AIRIJOS PARTNERIAIS

Sausio 13 d. įvyko pasitarimas dėl projekto su Airijos partneriais veiklos. Virtualioje e-twinning paskyroje numatytu iš anksto laiku dalyvavo dvi šalys – Airijos Monahano mokyklos mokytoja Kristina Jankaitienė ir Lietuvos Vilniaus Gabijos gimnazijos projekto koordinatorė Dalia Aušrelė Bražinskienė ir anglų kalbos mokytoja Agnė Padvaiskienė.
Virtualaus susitikimo metu buvo aptariama, kaip organizuoti projektinės veiklos dalį apie skaitmeninį mokymąsi. Nutarta, kad abiejų šalių mokiniai pateiks savo nuomones skaitmeninėje platformoje Paddlet, kurios nuoroda bus sukurta etwinning platformoje. Airijos Monahano mokiniai diskutuos apie skaitmeninio mokymosi privalumus ir trūkumus per įvairių dalykų pamokas lietuvių kalba. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokiniai informaciją pateiks anglų kalba. Vėliau visą informaciją apibendrins ir pateiks išvadas.
Informacija apie šį susitikimą pateikta lietuvių (anglų) kalbomis abiejų mokyklų tinklalapiuose.

Informaciją pateikė
Agnė Padvaiskienė
Dalia Aušrelė Bražinskienė

https://gabijos.lt/2021/01/13/virtualus-pasitarimas-del-projekto-veiklos-su-airijos-partneriais/


KAI ATSTUMAS NEAPRIBOJA LAISVĖS MOKYTIS. NUOTOLINĖ PAMOKA SU AIRIJOS BEECH HILL COLLEGE

 

Gruodžio 9 dieną „Zoom“ platformoje įvyko  pokalbis, kuriame dalyvavo Vilniaus Gabijos gimnazijos bei Monaghano Beech Hill College mokiniai ir mokytojai. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai, kurie tikrai negailėjo šiltų ir gražių palinkėjimų!

Pokalbio metu mokiniai iš Airijos priminė savo vardus ir trumpai prisistatė. Vėliau šiltus palinkėjimus į Airiją siuntė Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai ir mūsų mokyklos anglų kalbos mokytojos Dalia Aušrelė Bražinskienė ir Agnė Padvaiskienė. Žinoma, ir iš Airijos linkėjimų tikrai netrūko, nes lietuvių kalbos mokytoja Monaghano mokykloje Kristina Jankaitienė buvo paruošusi vaizdo medžiagą, kurią žiūrint buvo galima prisiminti gerus laikus, kai galėjome keliauti. Taip pat buvo paruoštas „Kahoot“ žaidimas apie Lietuvą ir Airiją, o laimėjusiusmokinius pažadėjo apdovanoti prizais!

Vilniaus Gabijos gimnazijos II klasių mokiniai taip pat neatsiliko nuo airių, nes pristatė skaidres apie Vilnių ir mūsų mokyklą.

Dėl susiklosčiusios situacijos šiais metais mokiniai iš Airijos negalėjo atskristi į Lietuvą, tačiau buvo smagu susitikti bent jau nuotoliniu būdu ir vėl pamatyti mūsų taip pasiilgtų draugų veidus! Tikimės, jog situacija greitu metu pagerės ir mes visi vėl galėsime keliauti ir pažinti kitas šalis!

Visiems linkime gražių švenčių!

https://gabijos.lt/2020/12/14/kai-atstumas-neapriboja-laisves-mokytis-nuotoline-pamoka-su-airijos-beech-hill-college/


VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJA DALYVAVO TARPTAUTINIAME  ERASMUS+ PROJEKTE

 

Lapkričio 24–28 dienomis  vienuolika Vilniaus Gabijos gimnazijos I gimnazijos klasės mokinių su direktore Vilija Klimavičiene, pavaduotoju Andriumi Kniška ir anglų kalbos mokytoja Dalia Aušrele Bražinskiene dalyvavo tarptautinio ERASMUS+ projekto „Tackling Educational Disadvantage and promoting inclusion through celebrating culture language and heritage in our schools with a specific emphasis on STEM subjects – Science, Technology, Engineering and Maths“ („Mokymosi sunkumų įveikimas ir inkliuzijos skatinimas parodant pagarbą kultūrai, kalbai ir paveldui mūsų mokyklose, ypatingą dėmesį kreipiant į STEM dalykus – gamtos mokslus, technologijas, inžineriją ir matematiką“) veiklose Beech Hill koledže, Monaghano mieste, Airijoje. Kiekviena šalis turi nusibrėžusi savo tikslus ir siekius, tačiau galėtume teigti, kad šie tikslai bendraujant susiliejo ir tapo aktualūs abiems pusėms, pavyzdžiui, bendravimas anglų ir lietuvių kalbomis,  dėmesys  lietuvių kalbai Airijoje, jos svarba lietuviams, gyvenantiems šioje šalyje, skatinant juos integruotis į vietos bendruomenę, išlaikyti savo identitetą. Mūsų mokiniai turėjo puikią galimybę tobulinti anglų kalbos įgūdžius tiek koledže, tiek kitose viešose vietose.

Tik atskridę į Airiją, mokiniai  susipažino su sostine Dublinu. Pirmadienį Vilniaus Gabijos gimnazijos mokiniai pradėjo inovacijų kambaryje, kur  konstravo ir programavo robotus.  Projekto oficialiąją dalį atidarė Beech Hill koledžo direktorius Patrick Mc Ardle, pavaduotoja Siobhan Sheerin bei lietuvių kalbos mokytoja Kristina Jankaitienė. Į projekto atidarymą atvyko Lietuvos ambasadorius Airijoje Egidijus  Meilūnas ir jo patarėja Virginija Umbrasienė. Atidarymą sušildė Beech Hill koledžo mokinių atliekamos dainos ir muzikinės interpretacijos. Nepaprastai nustebino medaus tortas, kuriame puikavosi abiejų šalių gimnazijų simboliai. Vėliau pamokose kartu su savo partneriais iš Airijos  gaminome tradicinį airišką patiekalą, kurio receptą parvežėme į Lietuvą ir bandysime iškepti čia.  Vakare turėjome išskirtinę galimybę susipažinti su įmonės „Combi Lift“ veikla. Tai pati didžiausia ir populiariausia  gamykla, gaminanti keltuvus pagal specialius užsakymus. Antradienį  žiūrėjome filmą „Travellers“ apie romų tautybės žmones ir kaip pasikeitė jų gyvenimo būdas, kai tapo sėslūs. Turėjome galimybę susipažinti su jų amatais ir gyvenimo stiliumi.  Technologijų pamokoje dirbome  su metalais, o vakare, lydimi vietinio gido, grožėjomės Monaghano miestu. Trečiadienis prasidėjo įdomiai. Mokiniai atliko bandymą su kiaušiniu. Reikėjo sugalvoti prietaisą, kuriame kiaušinis, metamas iš balkono, nesudužtų. Ir toks prietaisas buvo išrastas! Taip pat dalyvavome  programavimo ir airių kultūros pamokose,  pabandėme žaisti įvairius airiškus žaidimus. Vakare žiūrėjome lietuvišką filmą „100 metų kartu“, už šią galimybę esame dėkingi Lietuvos ambasadai Airijoje. Visiems  didelį įspūdį paliko kalbintų žmonių patirtis. Ketvirtadienį mokiniai išsiruošė į  ilgą kelionę namo. Visiems mainų programos dalyviams labai patiko išvyka, nes joje turėjo galimybę ne tik tobulinti anglų kalbos žinias, bet ir susidraugavo su Beech Hill koledžo mokiniais, kurie balandį atvyks į mūsų mokyklą, o visi projekte dalyvavę Vilniaus Gabijos gimnazijos mokiniai tapo gerais draugais ir tikimės, jog atsiradęs ryšys nenutrūks dar ilgai.

Parengė A. Kniška ir D. A. Bražinskienė

https://gabijos.lt/2019/12/06/vilniaus-gabijos-gimnazija-dalyvavo-tarptautiniame-erasmus-projekte/