BŪSIMŲ PIRMOKŲ DĖMESIUI!

Vilniaus Gabijos progimnazijoje 2020–2021 m. m. numatoma komplektuoti 7 pirmąsias klases. Dėl didelio klasių komplektų skaičiaus 3 pirmokų klasės mokysis Vilniaus Gabijos gimnazijos patalpose.

Primename, kad 1 b klasė turės vieną neformaliojo ugdymo valandą šokio dalyko užsiėmimams, 1 c klasė turės vieną neformaliojo ugdymo valandą muzikos dalyko užsiėmimams.

Atranka:

į 1 b klasę, turinčiai neformaliojo ugdymo valandą šokio dalykui – 2020 m. birželio 16 d. 16.00 val. aktų salėje;

į 1 c klasę, turinčiai neformaliojo ugdymo valandą muzikos dalykui  – 2020 m. birželio 16 d. 16.00 val. 170(1) kabinete.

Mokyklos vadovybė

Informacija dėl pirmų klasių mokinių nemokamo maitinimo
Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma


Priimtų Vilniaus Gabijos gimnaziją sąrašai:

Papildomai priimti į 1, 5, 6, 7 klases
Papildomai priimti į I–IV gimnazijos klases
Papildomai priimti į 1 klasę
Papildomai priimti į 5 klasę
į 1 klasę
į 4 klasę
į 5 klasę
į 6 klasę
į 7 klasę
į I–III gimnazijos klases
Mokymosi sutarčių pasirašymas

NUO GEGUŽĖS 25 D. MOKINIŲ UGDYMAS TĘSIAMAS NUOTOLINIU BŪDU

1–4 klasių mokiniams nuotolinės pamokos vyks iki 2020 m. gegužės 29 d., iki birželio 5 d. vyks konsultacijos mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo ir / ar aukštesniojo lygmens.

5–8, I–III gimnazijos klasių mokiniams nuotolinės pamokos vyks iki 2020 m. birželio 12 d., iki birželio 19 d. vyks konsultacijos mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo ir / ar aukštesniojo lygmens.

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymą

Dėl priėmimo į Vilniaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas „DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKO PATVIRTINIMO“
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS
DĖL VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJŲ
Informacija dėl priėmimo į Vilniaus Gabijos gimnaziją
VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽEMĖLAPIS

DĖL VADOVĖLIŲ IR IŠ BIBLIOTEKOS PAIMTŲ KNYGŲ GRĄŽINIMO

1. 1–4 klasių mokiniai visus jiems išduotus vadovėlius ir iš bibliotekos paimtas knygas grąžina savo klasių mokytojoms (tikslesnę informaciją pateiks mokytojas).

2. 5–12 klasių mokiniai vadovėlius grąžina klasių vadovams, o iš bibliotekos paimtas knygas grąžina į biblioteką.

3. Primename, kad grąžinami vadovėliai turi būti sutvarkyti (ištrinti, suklijuoti) ir nuimtas aplankalas, kiekvieno grąžinamo vadovėlio gale turi būti nurodyta mokinio vardas, pavardė, klasė ir mokslo metai.

 


DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJĄ

Prašome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 22 d. Nr. 1-367 sprendimu „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Vilniaus Gabijos gimnaziją“.

Parengtos Vilniaus Gabijos gimnazijos reorganizavimo sąlygos.
Aprašas 2020 m. kovo 7 d. buvo paskelbtas  „Lietuvos ryte“. Suinteresuoti asmenys su gimnazijos reorganizavimo sąlygomis turi teisę susipažinti gimnazijos svetainėje.

Paskelbtas SPRENDIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO.

Naujienos

Technologijų paroda

2017 05 16

„Metų valdovo herbas“

Konferencijos „Pasaulis matematikoje ir informacinėse technologijose“ – mūsų gimnazijos mokiniai

2017 05 13

Respublikinė mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencija „Pasaulis matematikoje ir informacinėse technologijose“

Technologijų paroda

2017 05 13

„Pavasario gūsis“

Sveikatinimo renginys

2017 05 12

Sveikos akys

Sporto pasiekimai

2017 05 12

2016–2017 m. m. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ TURIZMO VARŽYBOSE I VIETA

Meniniai pasiekimai

2017 05 12

2017 metų Vilniaus miesto technologijų olimpiadoje – I vieta

Mokinys – mokiniui.

2017 05 12

Bendras 6 e, II c ir 1c klasės mokinių projektas „Tau, mano mamyte…“

Išvykos

2017 05 12

6 d klasės išvyka į STT

Atvirosios pamokos

2017 05 07

Vilniaus Gabijos gimnazijos matematikos mokytojas ​Mantas Vaišnoras vedė atvirąsias kitų Lietuvos mokyklų mokiniams https://www.aukstakalnis.utena.lm.lt/index.php/1014-sveciuose-vilniaus-gabijos-gimnazijos-matematikos-mokytojas

Meniniai pasiekimai

2017 05 07

Respublikos vaikų ir moksleivių piešinių konkursas „Arčiau žvaigždžių“

Darbo užmokestis

2017 05 07

Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (2017 m. I ketvirtis)

Išvykos

2017 05 05

Kelionė keltu į Stokholmą

Dailės parodos

2017 05 04

Pradinių ir 5–6 klasių mokinių darbų paroda „Mano mamos portretas“ 6 klasių mokinių darbų paroda „Gamtos pasakos“

Mėnesio planas

2017 05 03

Gegužės mėnesio veiklos planas

Akademiniai pasiekimai

2017 05 01

II vieta lankstinuko konkurse „Būk saugus“

Pilietiškumo pamoka kino teatre

2017 04 27

Skaityti čia

Puslapis 30 iš 35
1 28 29 30 31 32 35

Naujienos

Technologijų paroda

2017 05 16

„Metų valdovo herbas“

Konferencijos „Pasaulis matematikoje ir informacinėse technologijose“ – mūsų gimnazijos mokiniai

2017 05 13

Respublikinė mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencija „Pasaulis matematikoje ir informacinėse technologijose“

Technologijų paroda

2017 05 13

„Pavasario gūsis“

Sveikatinimo renginys

2017 05 12

Sveikos akys

Sporto pasiekimai

2017 05 12

2016–2017 m. m. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ TURIZMO VARŽYBOSE I VIETA

Meniniai pasiekimai

2017 05 12

2017 metų Vilniaus miesto technologijų olimpiadoje – I vieta

Mokinys – mokiniui.

2017 05 12

Bendras 6 e, II c ir 1c klasės mokinių projektas „Tau, mano mamyte…“

Išvykos

2017 05 12

6 d klasės išvyka į STT

Atvirosios pamokos

2017 05 07

Vilniaus Gabijos gimnazijos matematikos mokytojas ​Mantas Vaišnoras vedė atvirąsias kitų Lietuvos mokyklų mokiniams https://www.aukstakalnis.utena.lm.lt/index.php/1014-sveciuose-vilniaus-gabijos-gimnazijos-matematikos-mokytojas

Meniniai pasiekimai

2017 05 07

Respublikos vaikų ir moksleivių piešinių konkursas „Arčiau žvaigždžių“

Darbo užmokestis

2017 05 07

Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (2017 m. I ketvirtis)

Išvykos

2017 05 05

Kelionė keltu į Stokholmą

Dailės parodos

2017 05 04

Pradinių ir 5–6 klasių mokinių darbų paroda „Mano mamos portretas“ 6 klasių mokinių darbų paroda „Gamtos pasakos“

Mėnesio planas

2017 05 03

Gegužės mėnesio veiklos planas

Akademiniai pasiekimai

2017 05 01

II vieta lankstinuko konkurse „Būk saugus“

Pilietiškumo pamoka kino teatre

2017 04 27

Skaityti čia