DĖL UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu remiantis Vilniaus Gabijos gimnazijos nuotolinio mokymosi taisyklėmis, kurios išsiųstos atskiroms bendruomenės grupėms (mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) TAMO pranešimu.

Mokymo(si) procesui bus naudojama ir popierinis (vadovėliai / pratybų sąsiuviniai, knygos, kt.), ir skaitmeninis turinys.

Mokymo(si) procesas vyks virtualiai per TAMO dienyną, bus išnaudojamos kitos virtualios aplinkos, organizuojamos virtualios pamokos, konsultuojama online, naudojamos skaitmeninės priemonės.

Pamokos vyks pagal tos dienos pamokų tvarkaraštį.

Mokytojai kiekvieną savaitę pateiks informaciją, kaip vyks atitinkamo dalyko mokymas(is).

Prašome mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų kiekvieną darbo dieną pasitikrinti pranešimus TAMO dienyne.

Karantino laikotarpiu mokiniai į gimnazijos patalpas neįleidžiami. Prašome griežtai laikytis karantinui keliamų reikalavimų. SAUGOKIME SAVE IR KITUS.

Kilus klausimams, neaiškumams, kreipkitės į mokytojus, klasės vadovus, pagalbos mokiniui specialistus, mokyklos vadovybę TAMO pranešimu, elektroniniu paštu, telefonu.

Skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja gimnazijos IKT inžinierius Modestas Pajarskas el. paštu pajarskiukas@gmail.com, TAMO dienyno pranešimu, telefonu +370 603 06232 (8.00 – 17.00 val.).

NEŽINOJIMAS, NERIMAS, ABEJOJIMAS VIRS ATRADIMAIS.
NUOTOLINIS MOKYMASIS – SAVARANKIŠKUMO, SAVIUGDOS PAMOKOMIS.
DRĄSOS VEIKTI, KLAUSTI, KLYSTI IR KEISTIS!

 


DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJĄ

Prašome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 22 d. Nr. 1-367 sprendimu „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Vilniaus Gabijos gimnaziją“.

Parengtos Vilniaus Gabijos gimnazijos reorganizavimo sąlygos.
Aprašas 2020 m. kovo 7 d. buvo paskelbtas  „Lietuvos ryte“. Suinteresuoti asmenys su gimnazijos reorganizavimo sąlygomis turi teisę susipažinti gimnazijos svetainėje.


 

Dėl priėmimo į Vilniaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas „DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKO PATVIRTINIMO“
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS
DĖL VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJŲ
Informacija dėl priėmimo į Vilniaus Gabijos gimnaziją

 

Naujienos

Akademiniai pasiekimai

2017 01 11

Meninio skaitymo konkursas

Dailės paroda

2017 01 06

III gimnazijos klasių mokinių bendras kūrybinis projektas „Šerkšno raštai“ – kalėdinė mokyklos fasado langų puošyba

Mėnesio planas

2017 01 02

Sausio mėnesio veiklos planas

Svečiuose – jaunasis dailininkas Jarlas Aleksandras Brantingas

2014 11 14

Lapkričio 14 d. įvyko pirmasis teminis Gabių mokinių klubo susitikimas šiais mokslo metais. Į mūsų mokyklą atvyko jaunasis dailininkas Jarlas Aleksandras Brantingas, jo mama literatūrologė Silvija Laurenčikaitė bei interneto svetainės bernardinai.lt žurnalistė Jurga Lūžaitė – Kajėnienė. Pirmosios susitikimo valandos metu Jarlas ir jo mama pasakojo apie savo knygos „Cupės ir Zupės gyvenimas bei nepaprasti nuotykiai“ atsiradimo aplinkybes, knygos tematiką, veikėjus, pristatė ir komentavo savo piešinius, bendravo su GMK nariais. Antrosios pamokos metu vyko kūrybinės dirbtuvės „ Skaitau ir piešiu“. Jarlas pademonstravo savo piešimo techniką ir nupiešė kelis piešinius. GMK nariai taip pat išbandė įvairius piešimo būdus piešdami knygos herojes – Plačiau

GMK išvyka į Koperniko mokslinį centrą

2014 04 11

Balandžio pradžioje Gabių mokinių klubo nariai, lydimi Gabių mokinių ugdymo darbo grupės koordinatorių Alinos Armonienės, Romualdos Šocikienės ir Eglės Venclovaitės, vyko į pažintinę edukacinę ekskursiją maršrutu Vilnius – Varšuva – Vilnius. Šios kelionės tikslas buvo aplankyti įspūdingiausią visoje Europoje mokslinio pažinimo centrą. Koperniko mokslinis centras – ypatingai patrauklus mokslinis centras, skatinantis moksleivių mąstymą, pažinimo aistrą, padedantis suvokti fizikos, matematikos, gamtos mokslų dėsnius. GMK narius nustebino tai, kad šiame centre nebuvo jokių gidų, kad kiekvieną eksponatą galėjo išbandyti, pažinti patys – liesdami, klausydami, žiūrėdami! Įspūdžių buvo labai daug. Antroji kelionės diena prasidėjo Karališkuosiuose rūmuose. Susipažinę su kaimyninės Lenkijos istorija ir kultūra Plačiau

GMK veikla už mokyklos ribų

2014 04 10

Šių metų kovo 21 d. Gabių mokinių klubo viceprezidentė Beatričė Vileikytė dalyvavo I-ajame Vilniaus miesto 5-6 klasių gabiųjų mokinių konkurse „Mano pasaulis“. Gabių mokinių darbo grupė  

Paskaitų ciklas „Paukščiai mitologijoje“ ir „Migruojantys Paukščiai“

2014 03 20

Šių metų vasario 27 ir kovo 6 dienomis vyko du panašios tematikos susitikimai. Klausėmės paskaitos „Paukščiai mitologijoje“ (lektorius Vidas Dusevičius) ir „Migruojantys paukščiai“, kurią skaitė Lietuvos ornitologų draugijoje (LOD) dirbantis ornitologas Gediminas Petkus. Lektorius mokiniams detaliai papasakojo apie paukščius, paaiškino kur, kodėl ir kaip jie migruoja, kokie paukščiai ir kodėl į kitus kraštus grupelėse skrenda sudarę tam tikrą (pvz. „V“) formą. Ornitologas gabiuosius taip pat supažindino su paukščių žiedavimo tikslais ir žiedavimui naudojamomis priemonėmis, parodė su paukščiais susijusių nuotraukų ir filmuotos medžiagos, kitokių įdomybių. Paskaita buvo labai įdomi, tad po jos mokiniams iškilo daug klausimų, apie paukščius bei ornitologo profesiją. Plačiau

Gabių mokinių klubo 4-asis gimtadienis

2014 01 06

Šių metų gruodžio penktąją dieną Gabių mokinių klubas atšventė ketvirtąjį gimtadienį. Šių metų gimtadienio tema buvo spalvos. GMK nariai apsirengė savo mėgstama pasirinkta spalva ir ateidami į gimtadienio šventę atsinešė spalvingą balioną su palinkėjimu klubui. GMK narius su ketvirtuoju gimtadieniu sveikino direktorė Vilija Klimavičienė ir klubo prezidentė Urtė Polikarpaitė. Šypsenos GMK narių veiduose, skanus gimtadienio tortas, pabuvimas visiems kartu tapo pačia didžiausia gimtadienio dovana. Gabių mokinių darbo grupė

Susitikimas su Martyno Mažvydo progimnazijos gabiaisiais

2013 11 22

2013-03-20 Vilniaus Gabijos gimnazijos gabių mokinių klubo nariai važiavo Į Pilaitę susitikti su Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos gabiaisiais. Šių mokyklų draugiškas bendradarbiavimas prasidėjo praėjusiais mokslo metais. Susitikime dalyvavo Gabių mokinų klubų ketvirtų klasių mokiniai. Mišrios mokinių komandos varžėsi viktorinoje „Kieti riešutėliai“. Pralaimėjusių neliko, visi mokiniai buvo apdovanoti, draugiškai pabuvo ir pasivaišino. Parengė Gabių mokinių darbo grupė

Paskaita – praktinis užsiėmimas „Eksperimentai su azotu“

2013 10 23

Šių metų spalio 22 d. pirmajame Gabių mokinių klubo susitikime svečiavosi fizikos lektorius Simas Janulis, kuris vedė paskaitą – praktinį užsiėmimą „Eksperimentai su azotu“. Lektorius mokinius supažindino su azotu, parodė jo galybes ir leido išbandyti įvairių linksmų eksperimentų: pilstė azotą į stiklines, rodė, kaip jis verda, leido paliesti. Paskaitos „gabiukai“ klausėsi labai susidomėję. Lektorius viską pasakojo suprantamai ir nesudėtingai. Leido mokiniams suprasti, kad azoto būna šalto, šaldančio ir net stingdančio. Gabiesiems kilo daug klausimų, tačiau jie visi buvo išklausyti ir aiškiai atsakyti. Gabių mokinių klubo nariai ir patys atliko daug eksperimentų. Bandė virti azotą, jį liesti, ridenti ant žemės, pilstyti, Plačiau

Tęstinė paskaita „Nuo raketos prie ikonos“

2013 05 21

Gegužės 21 d. vyko paskutinis šiais mokslo metais Gabių mokinių klubo susitikimas. Šį kartą pas mus svečiavosi VDU Filosofijos katedros doktorantas Vidas Dusevičius, kuris skaitė tęstinę paskaitą „Nuo raketos prie ikonos“. Lektorius mokiniams priminė praėjusios paskaitos tematiką, labai vaizdžiai pasakojo apie ikonose paslėptus piešinius, aptarė daugybę įvairių kultūrinių aspektų, be kurių ikonos praranda jų suvokimo prasmę. Po susitikimo klubo nariai, kaip visada, dalinosi įspūdžiais ir kvietė lektorių atvykti į Gabių mokinių klubą ir kitais mokslo metais. Džiaugiamės įdomia lektoriaus paskaita. Lauksime Gabių mokinių klubo susitikimų jau kitais mokslo metais. Parengė Gabių mokinių darbo grupė

Teminis susitikimas apie efektyvią komunikaciją

2013 05 14

Š. m. balandžio 23 d. įvyko teminis tęstinis 5 – 8 klasių Gabių mokinių klubo narių susitikimas – seminaras. European Leadership Instituto (ELI) lektorė Giedrė Lečickienė vedė praktikumą apie efektyvią komunikaciją. Dėkojame lektorei Giedrei Lečickienei už bendradarbiavimą ir įdomų susitikimą su Gabių mokinių klubo nariais. Parengė Gabių mokinių darbo grupė

Nuo raketos prie ikonos

2013 03 18

Š.m. kovo 7 d. vyko Gabių mokinių klubo susitikimas. Jo metu mokiniai žiūrėjo filmą „Žvaigždutė žemėje“ apie gabių mokinių atradimą mokykloje. Kino filmo peržiūros metu vykiskusija, mokiniai dalinosi savo pastebėjimais, patirtimi, aktyviai reiškė savo nuomonę. Kovo 12 d. vyko dar vienas Gabių mokinių klubo susitikimas. Šį kartą pas mus svečiavosi VDU Filosofijos katedros doktorantas Vidas Dusevičius, kuris skaitė paskaitą „Nuo raketos prie ikonos“. Lektorius mokiniams labai vaizdžiai pasakojo apie raketos ir ikonos panašumus, supažindino su ikonos piešimo technika, aiškino ikonos prasmę. Po susitikimo klubo nariai dalinosi įspūdžiais, kad „buvo labai įdomu klausytis taip šmaikščiai ir nenuobodžiai paskaitą vedančio žmogaus“, „sužinojau Plačiau

Gabių mokinių klubui – treji!!!

2012 12 05

Š. m. gruodžio 5 d. Gabių mokinių klubui sukako treji metai. Gimtadienio proga Gabių mokinių klubo narius sveikino direktorė Vilija Klimavičienė bei jos pavaduotoja ugdymui Aldona Šilerienė, Gabių mokinių ugdymo darbo grupė. Visi drauge prisiminėme gražiausias Gabių mokinių klubo akimirkas, užfiksuotas fotografijose, šnekučiavomės. Skambant Kalėdinei muzikai, skaitėme vieni kitiems skirtus palinkėjimus. Pažiūrėję animacinį filmą apie Mikę Pūkuotuką, suvalgėme gimtadienio tortą ir draugiškai sudainavome gimtadienio dainą. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą, linkime daug kūrybos ir savo gabumų puoselėjimo ateinančiais 2013 metais! Gražių artėjančių švenčių! Parengė Gabių mokinių ugdymo darbo grupė

Gabių mokinių klubo teminis susitikimas – „Apie efektyvią komunikaciją“

2012 11 29

Š. m. lapkričio 15 d. įvyko teminis 5–8 klasių Gabių mokinių klubo narių susitikimas – seminaras. European Leadership Instituto (ELI) lektorė Giedrė Lečickienė vedė praktikumą apie efektyvią komunikaciją. Mokiniams buvo pasakota, kas yra efektyvi komunikacija, atlikta keletas įdomių praktinių užduočių, aktyvių grupinių žaidimų, diskutuota, kokia efektyvios komunikacijos svarba žmogui. Dėkojame lektorei Giedrei Lečickienei už bendradarbiavimą ir įdomų susitikimą su Gabių mokinių klubo nariais. Parengė Gabių mokinių ugdymo darbo grupė    

Virtuali paroda

2011 12 23

Bibliotekos skiltyje nauja virtuali paroda Vincui Kudirkai – 160.

Puslapis 32 iš 32
1 30 31 32

Naujienos

Akademiniai pasiekimai

2017 01 11

Meninio skaitymo konkursas

Dailės paroda

2017 01 06

III gimnazijos klasių mokinių bendras kūrybinis projektas „Šerkšno raštai“ – kalėdinė mokyklos fasado langų puošyba

Mėnesio planas

2017 01 02

Sausio mėnesio veiklos planas

Svečiuose – jaunasis dailininkas Jarlas Aleksandras Brantingas

2014 11 14

Lapkričio 14 d. įvyko pirmasis teminis Gabių mokinių klubo susitikimas šiais mokslo metais. Į mūsų mokyklą atvyko jaunasis dailininkas Jarlas Aleksandras Brantingas, jo mama literatūrologė Silvija Laurenčikaitė bei interneto svetainės bernardinai.lt žurnalistė Jurga Lūžaitė – Kajėnienė. Pirmosios susitikimo valandos metu Jarlas ir jo mama pasakojo apie savo knygos „Cupės ir Zupės gyvenimas bei nepaprasti nuotykiai“ atsiradimo aplinkybes, knygos tematiką, veikėjus, pristatė ir komentavo savo piešinius, bendravo su GMK nariais. Antrosios pamokos metu vyko kūrybinės dirbtuvės „ Skaitau ir piešiu“. Jarlas pademonstravo savo piešimo techniką ir nupiešė kelis piešinius. GMK nariai taip pat išbandė įvairius piešimo būdus piešdami knygos herojes – Plačiau

GMK išvyka į Koperniko mokslinį centrą

2014 04 11

Balandžio pradžioje Gabių mokinių klubo nariai, lydimi Gabių mokinių ugdymo darbo grupės koordinatorių Alinos Armonienės, Romualdos Šocikienės ir Eglės Venclovaitės, vyko į pažintinę edukacinę ekskursiją maršrutu Vilnius – Varšuva – Vilnius. Šios kelionės tikslas buvo aplankyti įspūdingiausią visoje Europoje mokslinio pažinimo centrą. Koperniko mokslinis centras – ypatingai patrauklus mokslinis centras, skatinantis moksleivių mąstymą, pažinimo aistrą, padedantis suvokti fizikos, matematikos, gamtos mokslų dėsnius. GMK narius nustebino tai, kad šiame centre nebuvo jokių gidų, kad kiekvieną eksponatą galėjo išbandyti, pažinti patys – liesdami, klausydami, žiūrėdami! Įspūdžių buvo labai daug. Antroji kelionės diena prasidėjo Karališkuosiuose rūmuose. Susipažinę su kaimyninės Lenkijos istorija ir kultūra Plačiau

GMK veikla už mokyklos ribų

2014 04 10

Šių metų kovo 21 d. Gabių mokinių klubo viceprezidentė Beatričė Vileikytė dalyvavo I-ajame Vilniaus miesto 5-6 klasių gabiųjų mokinių konkurse „Mano pasaulis“. Gabių mokinių darbo grupė  

Paskaitų ciklas „Paukščiai mitologijoje“ ir „Migruojantys Paukščiai“

2014 03 20

Šių metų vasario 27 ir kovo 6 dienomis vyko du panašios tematikos susitikimai. Klausėmės paskaitos „Paukščiai mitologijoje“ (lektorius Vidas Dusevičius) ir „Migruojantys paukščiai“, kurią skaitė Lietuvos ornitologų draugijoje (LOD) dirbantis ornitologas Gediminas Petkus. Lektorius mokiniams detaliai papasakojo apie paukščius, paaiškino kur, kodėl ir kaip jie migruoja, kokie paukščiai ir kodėl į kitus kraštus grupelėse skrenda sudarę tam tikrą (pvz. „V“) formą. Ornitologas gabiuosius taip pat supažindino su paukščių žiedavimo tikslais ir žiedavimui naudojamomis priemonėmis, parodė su paukščiais susijusių nuotraukų ir filmuotos medžiagos, kitokių įdomybių. Paskaita buvo labai įdomi, tad po jos mokiniams iškilo daug klausimų, apie paukščius bei ornitologo profesiją. Plačiau

Gabių mokinių klubo 4-asis gimtadienis

2014 01 06

Šių metų gruodžio penktąją dieną Gabių mokinių klubas atšventė ketvirtąjį gimtadienį. Šių metų gimtadienio tema buvo spalvos. GMK nariai apsirengė savo mėgstama pasirinkta spalva ir ateidami į gimtadienio šventę atsinešė spalvingą balioną su palinkėjimu klubui. GMK narius su ketvirtuoju gimtadieniu sveikino direktorė Vilija Klimavičienė ir klubo prezidentė Urtė Polikarpaitė. Šypsenos GMK narių veiduose, skanus gimtadienio tortas, pabuvimas visiems kartu tapo pačia didžiausia gimtadienio dovana. Gabių mokinių darbo grupė

Susitikimas su Martyno Mažvydo progimnazijos gabiaisiais

2013 11 22

2013-03-20 Vilniaus Gabijos gimnazijos gabių mokinių klubo nariai važiavo Į Pilaitę susitikti su Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos gabiaisiais. Šių mokyklų draugiškas bendradarbiavimas prasidėjo praėjusiais mokslo metais. Susitikime dalyvavo Gabių mokinų klubų ketvirtų klasių mokiniai. Mišrios mokinių komandos varžėsi viktorinoje „Kieti riešutėliai“. Pralaimėjusių neliko, visi mokiniai buvo apdovanoti, draugiškai pabuvo ir pasivaišino. Parengė Gabių mokinių darbo grupė

Paskaita – praktinis užsiėmimas „Eksperimentai su azotu“

2013 10 23

Šių metų spalio 22 d. pirmajame Gabių mokinių klubo susitikime svečiavosi fizikos lektorius Simas Janulis, kuris vedė paskaitą – praktinį užsiėmimą „Eksperimentai su azotu“. Lektorius mokinius supažindino su azotu, parodė jo galybes ir leido išbandyti įvairių linksmų eksperimentų: pilstė azotą į stiklines, rodė, kaip jis verda, leido paliesti. Paskaitos „gabiukai“ klausėsi labai susidomėję. Lektorius viską pasakojo suprantamai ir nesudėtingai. Leido mokiniams suprasti, kad azoto būna šalto, šaldančio ir net stingdančio. Gabiesiems kilo daug klausimų, tačiau jie visi buvo išklausyti ir aiškiai atsakyti. Gabių mokinių klubo nariai ir patys atliko daug eksperimentų. Bandė virti azotą, jį liesti, ridenti ant žemės, pilstyti, Plačiau

Tęstinė paskaita „Nuo raketos prie ikonos“

2013 05 21

Gegužės 21 d. vyko paskutinis šiais mokslo metais Gabių mokinių klubo susitikimas. Šį kartą pas mus svečiavosi VDU Filosofijos katedros doktorantas Vidas Dusevičius, kuris skaitė tęstinę paskaitą „Nuo raketos prie ikonos“. Lektorius mokiniams priminė praėjusios paskaitos tematiką, labai vaizdžiai pasakojo apie ikonose paslėptus piešinius, aptarė daugybę įvairių kultūrinių aspektų, be kurių ikonos praranda jų suvokimo prasmę. Po susitikimo klubo nariai, kaip visada, dalinosi įspūdžiais ir kvietė lektorių atvykti į Gabių mokinių klubą ir kitais mokslo metais. Džiaugiamės įdomia lektoriaus paskaita. Lauksime Gabių mokinių klubo susitikimų jau kitais mokslo metais. Parengė Gabių mokinių darbo grupė

Teminis susitikimas apie efektyvią komunikaciją

2013 05 14

Š. m. balandžio 23 d. įvyko teminis tęstinis 5 – 8 klasių Gabių mokinių klubo narių susitikimas – seminaras. European Leadership Instituto (ELI) lektorė Giedrė Lečickienė vedė praktikumą apie efektyvią komunikaciją. Dėkojame lektorei Giedrei Lečickienei už bendradarbiavimą ir įdomų susitikimą su Gabių mokinių klubo nariais. Parengė Gabių mokinių darbo grupė

Nuo raketos prie ikonos

2013 03 18

Š.m. kovo 7 d. vyko Gabių mokinių klubo susitikimas. Jo metu mokiniai žiūrėjo filmą „Žvaigždutė žemėje“ apie gabių mokinių atradimą mokykloje. Kino filmo peržiūros metu vykiskusija, mokiniai dalinosi savo pastebėjimais, patirtimi, aktyviai reiškė savo nuomonę. Kovo 12 d. vyko dar vienas Gabių mokinių klubo susitikimas. Šį kartą pas mus svečiavosi VDU Filosofijos katedros doktorantas Vidas Dusevičius, kuris skaitė paskaitą „Nuo raketos prie ikonos“. Lektorius mokiniams labai vaizdžiai pasakojo apie raketos ir ikonos panašumus, supažindino su ikonos piešimo technika, aiškino ikonos prasmę. Po susitikimo klubo nariai dalinosi įspūdžiais, kad „buvo labai įdomu klausytis taip šmaikščiai ir nenuobodžiai paskaitą vedančio žmogaus“, „sužinojau Plačiau

Gabių mokinių klubui – treji!!!

2012 12 05

Š. m. gruodžio 5 d. Gabių mokinių klubui sukako treji metai. Gimtadienio proga Gabių mokinių klubo narius sveikino direktorė Vilija Klimavičienė bei jos pavaduotoja ugdymui Aldona Šilerienė, Gabių mokinių ugdymo darbo grupė. Visi drauge prisiminėme gražiausias Gabių mokinių klubo akimirkas, užfiksuotas fotografijose, šnekučiavomės. Skambant Kalėdinei muzikai, skaitėme vieni kitiems skirtus palinkėjimus. Pažiūrėję animacinį filmą apie Mikę Pūkuotuką, suvalgėme gimtadienio tortą ir draugiškai sudainavome gimtadienio dainą. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą, linkime daug kūrybos ir savo gabumų puoselėjimo ateinančiais 2013 metais! Gražių artėjančių švenčių! Parengė Gabių mokinių ugdymo darbo grupė

Gabių mokinių klubo teminis susitikimas – „Apie efektyvią komunikaciją“

2012 11 29

Š. m. lapkričio 15 d. įvyko teminis 5–8 klasių Gabių mokinių klubo narių susitikimas – seminaras. European Leadership Instituto (ELI) lektorė Giedrė Lečickienė vedė praktikumą apie efektyvią komunikaciją. Mokiniams buvo pasakota, kas yra efektyvi komunikacija, atlikta keletas įdomių praktinių užduočių, aktyvių grupinių žaidimų, diskutuota, kokia efektyvios komunikacijos svarba žmogui. Dėkojame lektorei Giedrei Lečickienei už bendradarbiavimą ir įdomų susitikimą su Gabių mokinių klubo nariais. Parengė Gabių mokinių ugdymo darbo grupė    

Virtuali paroda

2011 12 23

Bibliotekos skiltyje nauja virtuali paroda Vincui Kudirkai – 160.