BŪSIMŲ PIRMOKŲ DĖMESIUI!

Vilniaus Gabijos progimnazijoje 2020–2021 m. m. numatoma komplektuoti 7 pirmąsias klases. Dėl didelio klasių komplektų skaičiaus 3 pirmokų klasės mokysis Vilniaus Gabijos gimnazijos patalpose.

Primename, kad 1 b klasė turės vieną neformaliojo ugdymo valandą šokio dalyko užsiėmimams, 1 c klasė turės vieną neformaliojo ugdymo valandą muzikos dalyko užsiėmimams.

Atranka:

į 1 b klasę, turinčiai neformaliojo ugdymo valandą šokio dalykui – 2020 m. birželio 16 d. 16.00 val. aktų salėje;

į 1 c klasę, turinčiai neformaliojo ugdymo valandą muzikos dalykui  – 2020 m. birželio 16 d. 16.00 val. 170(1) kabinete.

Mokyklos vadovybė

Informacija dėl pirmų klasių mokinių nemokamo maitinimo
Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma


Priimtų Vilniaus Gabijos gimnaziją sąrašai:

Papildomai priimti į 1, 5, 6, 7 klases
Papildomai priimti į I–IV gimnazijos klases
Papildomai priimti į 1 klasę
Papildomai priimti į 5 klasę
į 1 klasę
į 4 klasę
į 5 klasę
į 6 klasę
į 7 klasę
į I–III gimnazijos klases
Mokymosi sutarčių pasirašymas

NUO GEGUŽĖS 25 D. MOKINIŲ UGDYMAS TĘSIAMAS NUOTOLINIU BŪDU

1–4 klasių mokiniams nuotolinės pamokos vyks iki 2020 m. gegužės 29 d., iki birželio 5 d. vyks konsultacijos mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo ir / ar aukštesniojo lygmens.

5–8, I–III gimnazijos klasių mokiniams nuotolinės pamokos vyks iki 2020 m. birželio 12 d., iki birželio 19 d. vyks konsultacijos mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo ir / ar aukštesniojo lygmens.

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymą

Dėl priėmimo į Vilniaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas „DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKO PATVIRTINIMO“
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS
DĖL VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJŲ
Informacija dėl priėmimo į Vilniaus Gabijos gimnaziją
VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽEMĖLAPIS

DĖL VADOVĖLIŲ IR IŠ BIBLIOTEKOS PAIMTŲ KNYGŲ GRĄŽINIMO

1. 1–4 klasių mokiniai visus jiems išduotus vadovėlius ir iš bibliotekos paimtas knygas grąžina savo klasių mokytojoms (tikslesnę informaciją pateiks mokytojas).

2. 5–12 klasių mokiniai vadovėlius grąžina klasių vadovams, o iš bibliotekos paimtas knygas grąžina į biblioteką.

3. Primename, kad grąžinami vadovėliai turi būti sutvarkyti (ištrinti, suklijuoti) ir nuimtas aplankalas, kiekvieno grąžinamo vadovėlio gale turi būti nurodyta mokinio vardas, pavardė, klasė ir mokslo metai.

 


DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJĄ

Prašome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 22 d. Nr. 1-367 sprendimu „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Vilniaus Gabijos gimnaziją“.

Parengtos Vilniaus Gabijos gimnazijos reorganizavimo sąlygos.
Aprašas 2020 m. kovo 7 d. buvo paskelbtas  „Lietuvos ryte“. Suinteresuoti asmenys su gimnazijos reorganizavimo sąlygomis turi teisę susipažinti gimnazijos svetainėje.

Paskelbtas SPRENDIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO.

Naujienos

Dailės darbų paroda

2017 01 24

III gimnazijos klasių mokinių abstrakcionizmo interpretacijų paroda „Žmogus“ (pagal K. Malevičių)

Meniniai pasiekimai

2017 01 24

I VIETA PIEŠINIŲ KONKURSE „APŠERKŠNIJĘ MŪSŲ ŽIEMOS“

Akademiniai pasiekimai

2017 01 19

I–IV klasių lietuvių kalbos olimpiados I turas

Akademiniai pasiekimai

2017 01 18

8 klasių vokiečių kalbos konkurso I etapo rezultatai III gimnazijos klasių vokiečių kalbos olimpiados I etapo rezultatai

Finansinės būklės ataskaitos

2017 01 18

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaita Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaita (2 puslapis) Finansinės būklės ataskaita pagal 2015-12-31 duomenis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015-12-31 duomenis

Technologijų paroda

2017 01 13

Kalėdiniai eglutės žaisliukai iš veltinio

Padėkos mokytojams

2017 01 11

01-11 Padėka Vilniaus Gabijos gimnazijai už aktyvią pagalbą organizuojant verslumo projektą „PROFADIENIS JUNIOR“ 01-11 Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio padėka L. Stašauskienei 01-11 Padėka L. Stašauskienei už pagalbą ugdant verslų jaunimą

Akademiniai pasiekimai

2017 01 11

Meninio skaitymo konkursas

Dailės paroda

2017 01 06

III gimnazijos klasių mokinių bendras kūrybinis projektas „Šerkšno raštai“ – kalėdinė mokyklos fasado langų puošyba

Mėnesio planas

2017 01 02

Sausio mėnesio veiklos planas

Svečiuose – jaunasis dailininkas Jarlas Aleksandras Brantingas

2014 11 14

Lapkričio 14 d. įvyko pirmasis teminis Gabių mokinių klubo susitikimas šiais mokslo metais. Į mūsų mokyklą atvyko jaunasis dailininkas Jarlas Aleksandras Brantingas, jo mama literatūrologė Silvija Laurenčikaitė bei interneto svetainės bernardinai.lt žurnalistė Jurga Lūžaitė – Kajėnienė. Pirmosios susitikimo valandos metu Jarlas ir jo mama pasakojo apie savo knygos „Cupės ir Zupės gyvenimas bei nepaprasti nuotykiai“ atsiradimo aplinkybes, knygos tematiką, veikėjus, pristatė ir komentavo savo piešinius, bendravo su GMK nariais. Antrosios pamokos metu vyko kūrybinės dirbtuvės „ Skaitau ir piešiu“. Jarlas pademonstravo savo piešimo techniką ir nupiešė kelis piešinius. GMK nariai taip pat išbandė įvairius piešimo būdus piešdami knygos herojes – Plačiau

GMK išvyka į Koperniko mokslinį centrą

2014 04 11

Balandžio pradžioje Gabių mokinių klubo nariai, lydimi Gabių mokinių ugdymo darbo grupės koordinatorių Alinos Armonienės, Romualdos Šocikienės ir Eglės Venclovaitės, vyko į pažintinę edukacinę ekskursiją maršrutu Vilnius – Varšuva – Vilnius. Šios kelionės tikslas buvo aplankyti įspūdingiausią visoje Europoje mokslinio pažinimo centrą. Koperniko mokslinis centras – ypatingai patrauklus mokslinis centras, skatinantis moksleivių mąstymą, pažinimo aistrą, padedantis suvokti fizikos, matematikos, gamtos mokslų dėsnius. GMK narius nustebino tai, kad šiame centre nebuvo jokių gidų, kad kiekvieną eksponatą galėjo išbandyti, pažinti patys – liesdami, klausydami, žiūrėdami! Įspūdžių buvo labai daug. Antroji kelionės diena prasidėjo Karališkuosiuose rūmuose. Susipažinę su kaimyninės Lenkijos istorija ir kultūra Plačiau

GMK veikla už mokyklos ribų

2014 04 10

Šių metų kovo 21 d. Gabių mokinių klubo viceprezidentė Beatričė Vileikytė dalyvavo I-ajame Vilniaus miesto 5-6 klasių gabiųjų mokinių konkurse „Mano pasaulis“. Gabių mokinių darbo grupė  

Paskaitų ciklas „Paukščiai mitologijoje“ ir „Migruojantys Paukščiai“

2014 03 20

Šių metų vasario 27 ir kovo 6 dienomis vyko du panašios tematikos susitikimai. Klausėmės paskaitos „Paukščiai mitologijoje“ (lektorius Vidas Dusevičius) ir „Migruojantys paukščiai“, kurią skaitė Lietuvos ornitologų draugijoje (LOD) dirbantis ornitologas Gediminas Petkus. Lektorius mokiniams detaliai papasakojo apie paukščius, paaiškino kur, kodėl ir kaip jie migruoja, kokie paukščiai ir kodėl į kitus kraštus grupelėse skrenda sudarę tam tikrą (pvz. „V“) formą. Ornitologas gabiuosius taip pat supažindino su paukščių žiedavimo tikslais ir žiedavimui naudojamomis priemonėmis, parodė su paukščiais susijusių nuotraukų ir filmuotos medžiagos, kitokių įdomybių. Paskaita buvo labai įdomi, tad po jos mokiniams iškilo daug klausimų, apie paukščius bei ornitologo profesiją. Plačiau

Gabių mokinių klubo 4-asis gimtadienis

2014 01 06

Šių metų gruodžio penktąją dieną Gabių mokinių klubas atšventė ketvirtąjį gimtadienį. Šių metų gimtadienio tema buvo spalvos. GMK nariai apsirengė savo mėgstama pasirinkta spalva ir ateidami į gimtadienio šventę atsinešė spalvingą balioną su palinkėjimu klubui. GMK narius su ketvirtuoju gimtadieniu sveikino direktorė Vilija Klimavičienė ir klubo prezidentė Urtė Polikarpaitė. Šypsenos GMK narių veiduose, skanus gimtadienio tortas, pabuvimas visiems kartu tapo pačia didžiausia gimtadienio dovana. Gabių mokinių darbo grupė

Susitikimas su Martyno Mažvydo progimnazijos gabiaisiais

2013 11 22

2013-03-20 Vilniaus Gabijos gimnazijos gabių mokinių klubo nariai važiavo Į Pilaitę susitikti su Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos gabiaisiais. Šių mokyklų draugiškas bendradarbiavimas prasidėjo praėjusiais mokslo metais. Susitikime dalyvavo Gabių mokinų klubų ketvirtų klasių mokiniai. Mišrios mokinių komandos varžėsi viktorinoje „Kieti riešutėliai“. Pralaimėjusių neliko, visi mokiniai buvo apdovanoti, draugiškai pabuvo ir pasivaišino. Parengė Gabių mokinių darbo grupė

Paskaita – praktinis užsiėmimas „Eksperimentai su azotu“

2013 10 23

Šių metų spalio 22 d. pirmajame Gabių mokinių klubo susitikime svečiavosi fizikos lektorius Simas Janulis, kuris vedė paskaitą – praktinį užsiėmimą „Eksperimentai su azotu“. Lektorius mokinius supažindino su azotu, parodė jo galybes ir leido išbandyti įvairių linksmų eksperimentų: pilstė azotą į stiklines, rodė, kaip jis verda, leido paliesti. Paskaitos „gabiukai“ klausėsi labai susidomėję. Lektorius viską pasakojo suprantamai ir nesudėtingai. Leido mokiniams suprasti, kad azoto būna šalto, šaldančio ir net stingdančio. Gabiesiems kilo daug klausimų, tačiau jie visi buvo išklausyti ir aiškiai atsakyti. Gabių mokinių klubo nariai ir patys atliko daug eksperimentų. Bandė virti azotą, jį liesti, ridenti ant žemės, pilstyti, Plačiau

Tęstinė paskaita „Nuo raketos prie ikonos“

2013 05 21

Gegužės 21 d. vyko paskutinis šiais mokslo metais Gabių mokinių klubo susitikimas. Šį kartą pas mus svečiavosi VDU Filosofijos katedros doktorantas Vidas Dusevičius, kuris skaitė tęstinę paskaitą „Nuo raketos prie ikonos“. Lektorius mokiniams priminė praėjusios paskaitos tematiką, labai vaizdžiai pasakojo apie ikonose paslėptus piešinius, aptarė daugybę įvairių kultūrinių aspektų, be kurių ikonos praranda jų suvokimo prasmę. Po susitikimo klubo nariai, kaip visada, dalinosi įspūdžiais ir kvietė lektorių atvykti į Gabių mokinių klubą ir kitais mokslo metais. Džiaugiamės įdomia lektoriaus paskaita. Lauksime Gabių mokinių klubo susitikimų jau kitais mokslo metais. Parengė Gabių mokinių darbo grupė

Teminis susitikimas apie efektyvią komunikaciją

2013 05 14

Š. m. balandžio 23 d. įvyko teminis tęstinis 5 – 8 klasių Gabių mokinių klubo narių susitikimas – seminaras. European Leadership Instituto (ELI) lektorė Giedrė Lečickienė vedė praktikumą apie efektyvią komunikaciją. Dėkojame lektorei Giedrei Lečickienei už bendradarbiavimą ir įdomų susitikimą su Gabių mokinių klubo nariais. Parengė Gabių mokinių darbo grupė

Puslapis 35 iš 36
1 33 34 35 36

Naujienos

Dailės darbų paroda

2017 01 24

III gimnazijos klasių mokinių abstrakcionizmo interpretacijų paroda „Žmogus“ (pagal K. Malevičių)

Meniniai pasiekimai

2017 01 24

I VIETA PIEŠINIŲ KONKURSE „APŠERKŠNIJĘ MŪSŲ ŽIEMOS“

Akademiniai pasiekimai

2017 01 19

I–IV klasių lietuvių kalbos olimpiados I turas

Akademiniai pasiekimai

2017 01 18

8 klasių vokiečių kalbos konkurso I etapo rezultatai III gimnazijos klasių vokiečių kalbos olimpiados I etapo rezultatai

Finansinės būklės ataskaitos

2017 01 18

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaita Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaita (2 puslapis) Finansinės būklės ataskaita pagal 2015-12-31 duomenis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015-12-31 duomenis

Technologijų paroda

2017 01 13

Kalėdiniai eglutės žaisliukai iš veltinio

Padėkos mokytojams

2017 01 11

01-11 Padėka Vilniaus Gabijos gimnazijai už aktyvią pagalbą organizuojant verslumo projektą „PROFADIENIS JUNIOR“ 01-11 Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio padėka L. Stašauskienei 01-11 Padėka L. Stašauskienei už pagalbą ugdant verslų jaunimą

Akademiniai pasiekimai

2017 01 11

Meninio skaitymo konkursas

Dailės paroda

2017 01 06

III gimnazijos klasių mokinių bendras kūrybinis projektas „Šerkšno raštai“ – kalėdinė mokyklos fasado langų puošyba

Mėnesio planas

2017 01 02

Sausio mėnesio veiklos planas

Svečiuose – jaunasis dailininkas Jarlas Aleksandras Brantingas

2014 11 14

Lapkričio 14 d. įvyko pirmasis teminis Gabių mokinių klubo susitikimas šiais mokslo metais. Į mūsų mokyklą atvyko jaunasis dailininkas Jarlas Aleksandras Brantingas, jo mama literatūrologė Silvija Laurenčikaitė bei interneto svetainės bernardinai.lt žurnalistė Jurga Lūžaitė – Kajėnienė. Pirmosios susitikimo valandos metu Jarlas ir jo mama pasakojo apie savo knygos „Cupės ir Zupės gyvenimas bei nepaprasti nuotykiai“ atsiradimo aplinkybes, knygos tematiką, veikėjus, pristatė ir komentavo savo piešinius, bendravo su GMK nariais. Antrosios pamokos metu vyko kūrybinės dirbtuvės „ Skaitau ir piešiu“. Jarlas pademonstravo savo piešimo techniką ir nupiešė kelis piešinius. GMK nariai taip pat išbandė įvairius piešimo būdus piešdami knygos herojes – Plačiau

GMK išvyka į Koperniko mokslinį centrą

2014 04 11

Balandžio pradžioje Gabių mokinių klubo nariai, lydimi Gabių mokinių ugdymo darbo grupės koordinatorių Alinos Armonienės, Romualdos Šocikienės ir Eglės Venclovaitės, vyko į pažintinę edukacinę ekskursiją maršrutu Vilnius – Varšuva – Vilnius. Šios kelionės tikslas buvo aplankyti įspūdingiausią visoje Europoje mokslinio pažinimo centrą. Koperniko mokslinis centras – ypatingai patrauklus mokslinis centras, skatinantis moksleivių mąstymą, pažinimo aistrą, padedantis suvokti fizikos, matematikos, gamtos mokslų dėsnius. GMK narius nustebino tai, kad šiame centre nebuvo jokių gidų, kad kiekvieną eksponatą galėjo išbandyti, pažinti patys – liesdami, klausydami, žiūrėdami! Įspūdžių buvo labai daug. Antroji kelionės diena prasidėjo Karališkuosiuose rūmuose. Susipažinę su kaimyninės Lenkijos istorija ir kultūra Plačiau

GMK veikla už mokyklos ribų

2014 04 10

Šių metų kovo 21 d. Gabių mokinių klubo viceprezidentė Beatričė Vileikytė dalyvavo I-ajame Vilniaus miesto 5-6 klasių gabiųjų mokinių konkurse „Mano pasaulis“. Gabių mokinių darbo grupė  

Paskaitų ciklas „Paukščiai mitologijoje“ ir „Migruojantys Paukščiai“

2014 03 20

Šių metų vasario 27 ir kovo 6 dienomis vyko du panašios tematikos susitikimai. Klausėmės paskaitos „Paukščiai mitologijoje“ (lektorius Vidas Dusevičius) ir „Migruojantys paukščiai“, kurią skaitė Lietuvos ornitologų draugijoje (LOD) dirbantis ornitologas Gediminas Petkus. Lektorius mokiniams detaliai papasakojo apie paukščius, paaiškino kur, kodėl ir kaip jie migruoja, kokie paukščiai ir kodėl į kitus kraštus grupelėse skrenda sudarę tam tikrą (pvz. „V“) formą. Ornitologas gabiuosius taip pat supažindino su paukščių žiedavimo tikslais ir žiedavimui naudojamomis priemonėmis, parodė su paukščiais susijusių nuotraukų ir filmuotos medžiagos, kitokių įdomybių. Paskaita buvo labai įdomi, tad po jos mokiniams iškilo daug klausimų, apie paukščius bei ornitologo profesiją. Plačiau

Gabių mokinių klubo 4-asis gimtadienis

2014 01 06

Šių metų gruodžio penktąją dieną Gabių mokinių klubas atšventė ketvirtąjį gimtadienį. Šių metų gimtadienio tema buvo spalvos. GMK nariai apsirengė savo mėgstama pasirinkta spalva ir ateidami į gimtadienio šventę atsinešė spalvingą balioną su palinkėjimu klubui. GMK narius su ketvirtuoju gimtadieniu sveikino direktorė Vilija Klimavičienė ir klubo prezidentė Urtė Polikarpaitė. Šypsenos GMK narių veiduose, skanus gimtadienio tortas, pabuvimas visiems kartu tapo pačia didžiausia gimtadienio dovana. Gabių mokinių darbo grupė

Susitikimas su Martyno Mažvydo progimnazijos gabiaisiais

2013 11 22

2013-03-20 Vilniaus Gabijos gimnazijos gabių mokinių klubo nariai važiavo Į Pilaitę susitikti su Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos gabiaisiais. Šių mokyklų draugiškas bendradarbiavimas prasidėjo praėjusiais mokslo metais. Susitikime dalyvavo Gabių mokinų klubų ketvirtų klasių mokiniai. Mišrios mokinių komandos varžėsi viktorinoje „Kieti riešutėliai“. Pralaimėjusių neliko, visi mokiniai buvo apdovanoti, draugiškai pabuvo ir pasivaišino. Parengė Gabių mokinių darbo grupė

Paskaita – praktinis užsiėmimas „Eksperimentai su azotu“

2013 10 23

Šių metų spalio 22 d. pirmajame Gabių mokinių klubo susitikime svečiavosi fizikos lektorius Simas Janulis, kuris vedė paskaitą – praktinį užsiėmimą „Eksperimentai su azotu“. Lektorius mokinius supažindino su azotu, parodė jo galybes ir leido išbandyti įvairių linksmų eksperimentų: pilstė azotą į stiklines, rodė, kaip jis verda, leido paliesti. Paskaitos „gabiukai“ klausėsi labai susidomėję. Lektorius viską pasakojo suprantamai ir nesudėtingai. Leido mokiniams suprasti, kad azoto būna šalto, šaldančio ir net stingdančio. Gabiesiems kilo daug klausimų, tačiau jie visi buvo išklausyti ir aiškiai atsakyti. Gabių mokinių klubo nariai ir patys atliko daug eksperimentų. Bandė virti azotą, jį liesti, ridenti ant žemės, pilstyti, Plačiau

Tęstinė paskaita „Nuo raketos prie ikonos“

2013 05 21

Gegužės 21 d. vyko paskutinis šiais mokslo metais Gabių mokinių klubo susitikimas. Šį kartą pas mus svečiavosi VDU Filosofijos katedros doktorantas Vidas Dusevičius, kuris skaitė tęstinę paskaitą „Nuo raketos prie ikonos“. Lektorius mokiniams priminė praėjusios paskaitos tematiką, labai vaizdžiai pasakojo apie ikonose paslėptus piešinius, aptarė daugybę įvairių kultūrinių aspektų, be kurių ikonos praranda jų suvokimo prasmę. Po susitikimo klubo nariai, kaip visada, dalinosi įspūdžiais ir kvietė lektorių atvykti į Gabių mokinių klubą ir kitais mokslo metais. Džiaugiamės įdomia lektoriaus paskaita. Lauksime Gabių mokinių klubo susitikimų jau kitais mokslo metais. Parengė Gabių mokinių darbo grupė

Teminis susitikimas apie efektyvią komunikaciją

2013 05 14

Š. m. balandžio 23 d. įvyko teminis tęstinis 5 – 8 klasių Gabių mokinių klubo narių susitikimas – seminaras. European Leadership Instituto (ELI) lektorė Giedrė Lečickienė vedė praktikumą apie efektyvią komunikaciją. Dėkojame lektorei Giedrei Lečickienei už bendradarbiavimą ir įdomų susitikimą su Gabių mokinių klubo nariais. Parengė Gabių mokinių darbo grupė